Sprawdzenie parametrów wirowania wirówki w której jest otrzymywane osocze do oznaczeń koagulologicznych.

Sprawdzenie parametrów wirowania wirówki w której jest otrzymywane osocze do oznaczeń koagulologicznych. 

Postępowanie zgodne z  Rekomendacjami –  Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej  diagnostyce zaburzeń hemostazy Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej rok 2014

„Proponowane są różne parametry wirowania, ale większość autorów jest zgodna, że końcowym efektem wirowania jest uzyskanie osocza, w którym nie może być więcej płytek niż 10 x 109 /l

   W związku z powyższym zaleca się sprawdzanie parametrów wirowania przed dopuszczeniem wirówki do pracy w laboratorium. Z doświadczenia autorów wynika, że wystarczy oznaczyć liczbę płytek krwi po odwirowaniu krwi w trzech próbkach pochodzących od pacjentów „typowych” dla danego laboratorium i trzech – od zdrowych dawców”

[Czytaj dalej…]

Heparyna niefrakcjonowana a APTT

Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji mamy już dokładnie omówiony na blogu dzięki wspaniałym autorom głównie Pawłowi Kozłowskiemu i Pani Magdalenie Szczypce.

A teraz pora na pytanie praktyczne do Państwa.

Pacjent dostaje heparynę niefrakcjonowaną. APTT nie wydłuża się. Dlaczego?