Sprawdzenie parametrów wirowania wirówki w której jest otrzymywane osocze do oznaczeń koagulologicznych.

Sprawdzenie parametrów wirowania wirówki w której jest otrzymywane osocze do oznaczeń koagulologicznych. 

Postępowanie zgodne z  Rekomendacjami –  Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej  diagnostyce zaburzeń hemostazy Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej rok 2014

„Proponowane są różne parametry wirowania, ale większość autorów jest zgodna, że końcowym efektem wirowania jest uzyskanie osocza, w którym nie może być więcej płytek niż 10 x 109 /l

   W związku z powyższym zaleca się sprawdzanie parametrów wirowania przed dopuszczeniem wirówki do pracy w laboratorium. Z doświadczenia autorów wynika, że wystarczy oznaczyć liczbę płytek krwi po odwirowaniu krwi w trzech próbkach pochodzących od pacjentów „typowych” dla danego laboratorium i trzech – od zdrowych dawców”

Sprawdzenia poprawności działania wirówki dokonała ……. w dniach 26,27,28 czerwca 2018r.  Prawidłowe, zgodne z zaleceniami osocze cytrynianowe otrzymano przy 2400 ob./min

Lp Cytrynian krew pełna PTL Osocze cytrynianowe (2400 ob./min)
1 145 tyś/mm3 4 tyś/mm3
2 269 tyś/mm3 9 tyś/mm3
3 161 tyś/mm3 7 tyś/mm3
4 147 tyś/mm3 8 tyś/mm3
5 150 tyś/mm3 9 tyś/mm3
6 730 tyś/mm3 8 tyś/mm3

Dodaj komentarz