Test korekcji przedłużonego czasu APTT

            Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy w opinii wielu diagnostów jest skomplikowana i trudna. W rzeczywistości nie jest ona, ani bardziej, ani mniej wymagająca niż inne działy medycyny laboratoryjnej, a jednak wciąż podchodzi się do niej trochę nieufnie, z rezerwą. W wielu moich rozmowach z koleżankami i kolegami diagnostami przewijał się temat prawidłowego wykonywania testów korekcji u chorych, którzy mają wydłużony APTT. Wątpliwości budzi nie tylko sposób wykonania testu i jego interpretacja, ale także, to kiedy jego wykonanie jest zasadne, a kiedy można się bez tego testu obyć. Postaram się zatem w paru słowach przypomnieć podstawowe fakty dotyczące prawidłowego wykonania i interpretacji testu korekcji przedłużonego czasu APTT.

[Czytaj dalej…]

Czy obok wyniku INR należy podawać zakres wartości terapeutycznych?

Podczas warsztatów koagulologicznych, które odbyły się 3 czerwca, u nas w Lublinie Paweł Kozłowski zainspirował mnie do zastanowienia się nad tym tematem.

Faktem jest, iż:

  1. INR ma zastosowanie przede wszystkim w monitorowaniu leczenia doustnymi antykoagulantami.
  2. Zakresy terapeutyczne INR mogą różnić się w zależności od wieku i stanu klinicznego pacjenta.

Wykonując badania nie mamy pełnej wiedzy dotyczącej stanu pacjenta i informacji do jakiego stanu dąży lekarz. Podanie obok wyniku INR cyferek np. 0,8-1,2 często powoduje u pacjentów panikę, jeśli ich wyniki są poza tym zakresem.

Wiem także, że należałoby  podawać wartość INR przy oznaczaniu czasu protrombinowego, tylko w sytuacji, gdy pacjent jest leczony doustnymi antykoagulantami. Nie jest to możliwe z dwóch powodów:

  1. gdy oznaczamy czas protrombinowy, nie mamy informacji, z jakiego powodu lekarz wypisał zlecenie na oznaczenie tego badania,
  2. laboratoryjne systemy informacyjne mają swoje ograniczenia. Nam jest wygodniej, gdy z automatu wyliczany się INR.

Po zastanowieniu się, u nas w laboratorium obok wyniku INR brak jest zakresu wartości terapeutycznych. Myślę, że z korzyścią dla pacjenta, dla lekarza oraz bliżej nam teraz do poprawności.

Czas transportu w badaniach koagulologicznych

Parametry koagulologiczne są parametrami labilnymi, wymagają szybkiego dostarczenia próbki do laboratorium celem ich oznaczenia. Czy zostało to ujednolicone i czy istnieją jednoznaczne wytyczne dotyczące czasu transportu? Poniżej przedstawiamy różne doniesienia z literatury światowej i polskiej w odniesieniu do czasu transportu w badaniach układu hemostazy. Na koniec kilka wyników zebranych na podstawie własnych doświadczeń.

 

dr n.med. Jarosław Kuna
dr n.med. Michał Budzyński