Osad moczu/czas transportu

Celem ilościowego badania laboratoryjnego jest określenie stężenia lub aktywności diagnostycznie istotnego składnika analizowanego w płynach ustrojowych w celu uzyskania informacji o sytuacji klinicznej pacjenta. Oznacza to, że skład próbek poddawanych analizie nie może ulec zmianie podczas fazy przedanalitycznej (pobieranie próbek, transportowanie, przechowywanie, przygotowywanie próbek).

[Czytaj dalej…]

Wartości krytyczne

Poniżej podaję propozycję procedury dotyczącą powiadamiania o wartości krytycznej zaistniałej w wyniku wykonywania zleconych badań.

  1. Przeznaczenie, cel.

Usystematyzowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wartości krytycznych podczas wykonywania badań laboratoryjnych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta objętego opieką medyczną w Naszym Szpitalu. Bezpieczeństwo pacjenta zależy także od realizowanego na czas standaryzowanego powiadomienia lekarza o uzyskaniu wartości krytycznej.

[Czytaj dalej…]

Komunikacja medyczna

Na czym polega komunikacja medyczna? Czy różni się od komunikacji w naszym życiu prywatnym ?

Byłam dziś na ciekawym wykładzie dotyczącym między innymi komunikacji medycznej. Prowadziła go Pani Maria Nowina Konopka.

Poniżej podaję link do książki, którą można przeczytać w internecie.

[Czytaj dalej…]

Wartości referencyjne a testy paskowe do moczu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

i mikrobiologicznych (z póź. zmianami)

  1. Przedstawianie i wydawanie wyników badań laboratoryjnych

8.3. Formularz wyników badania laboratoryjnego zawiera w szczególności pola:

  1. h) zakres biologicznych wartości referencyjnych,


[Czytaj dalej…]