Odpowiedź na pytanie Pawła Kozłowskiego – wsk. a INR

W odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie przedstawię proste wyliczenie:

p – czas PT w osoczu pacjenta

n – czas PT osocza wzorcowego

ISI – współczynnik czułości tromboplastyny

W – wskaźnik PT %

Aby zobaczyć całą odpowiedź, wraz ze wzorami, trzeba wejść do załącznika.

 

odpowiedź na blog (1)

Pokazuję to Państwu, ponieważ czasem widuję u chorych wyniki czasu PT przedstawiane w postaci wskaźnika i INR, a wartości te są tak rozbieżne, iż wskazują albo na dość różne od 1,00 wartości ISI, lub na zwykłe błędy rachunkowe. W takiej sytuacji zastanawiam się, który parametr jest wiarygodny – INR czy wskaźnik, czy żaden? Wiem, iż są lekarze, którzy wciąż z przyzwyczajenia, do oceny dawkowania antagonistów witaminy K, kierują się wartością wskaźnika a nie INR. Laboratorium jest zobowiązane wydawać wyniki wiarygodne i eliminować ewentualne błędy. Pragnę przypomnieć, iż zaleca się stosowanie tromboplastyn w wartościach ISI mieszczących się w przedziale <0,90-1,30>, przy czym znakomita większość producentów oferuje teraz tromboplastyny o ISI zbliżonym do 1,00. Zwracajmy zatem uwagę na poprawność wyliczania wartości INR i wskaźnika u naszych chorych.

Paweł Kozłowski

Dodaj komentarz