Antytrombina

            Antytrombina to termin, który wszystkim Diagnostom kojarzy się słusznie z inhibitorem krzepnięcia krwi. Wiemy sporo na temat mechanizmu jej działania i znaczenia klinicznego. Bardzo często oznaczamy jej aktywność posługując się różnymi metodami. Uczymy się (zwłaszcza przed egzaminem specjalizacyjnym) o różnych formach jej niedoboru. Mało kto jednak zastanawia się nad tym, dlaczego jeszcze do niedawna nazywano ją antytrombiną III, a skoro trzecią to czy były jakieś drugie, pierwsze lub czwarte.

[Czytaj dalej…]

Czynnik von Willebranda

Czynnik von Willebranda jest białkiem a konkretnie multimeryczną glikoproteiną. Nie został nazwany na cześć odkrywcy. Erik Adolf von Willebrand żył na przełomie wieków XIX i XX, był internistą, który po raz pierwszy opisał schorzenie nazwane później chorobą von Willebranda. Sam czynnik został odkryty tuż po śmierci von Willebranda,  w latach pięćdziesiątych XX wieku, w latach siedemdziesiątych udało się go wyizolować.

[Czytaj dalej…]

Kilka słów o teście korekcji PT

Jest to test wykonywany znacznie rzadziej niż test korekcji APTT. Jest tak dlatego, iż możliwych powodów wydłużenia czasu PT, które wymagałyby pogłębionych badań, jest mniej niż w przypadku APTT. Jak wiemy, PT mierzy drogę zewnątrzpochodną (czynnik VII), oraz drogę wspólną. W przypadku występowania niedoborów czynników z drogi wspólnej (V, X, II) układ wyników (PT i APTT) jest charakterystyczny (czasy przedłużone) i nie wymaga zazwyczaj wykonywania testów korekcji.

[Czytaj dalej…]

Hemoliza a oznaczanie PT i APTT

Przygotowując się ostatnio do wykładu o wpływie fazy przedanalitycznej na wiarygodność wyników badań znalazłem kilka prac, w których autorzy twierdzą, iż hemoliza nie wpływa na oznaczenie czasu PT i APTT zarówno u zdrowych jak i u osób leczonych antagonistami witaminy K. Według autorów tych prac, hemoliza osocza nie jest podstawa do odrzucenia próbki, w której można oznaczyć PT i APTT. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Jaka jest praktyka w Państwa laboratoriach?

Paweł Kozłowski 

[Czytaj dalej…]