Ostatnie szkolenie- Techniki elektroforetyczne w teorii i praktyce- w ramach projektu unijnego

Szkolenie –Techniki elektroforetyczne w teorii i praktyce, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Chyba połowa diagnostów lab. została przeszkolona z tego zakresu przez naszych kolegów z Lublina. Ostatnie szkolenie w ramach tego projektu z tego zakresu odbędzie się  w  Sandomierzu.

termin: 12-15 Luty 2020r.

temat: Techniki elektroforetyczne w teorii i praktyce

Wykładowcy:

dr n. farm. Maciej Korpysz

mgr Jarosław Materski

zapisy jak zawsze:

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/profesjonalny_diagnosta_laboratoryjny,5,1442.html

Dzień pierwszy- informacje wprowadzające

 1. Zasady pobierania materiału do badań białkowych (surowica, mocz).
 2. Charakterystyka przyczyn hip i hipertoteinemii.
 3. Charakterystyka wybranych białek specyficznych w surowicy krwi (albumina, alfa1antytrypsyna, kwaśna glikoproteina, alfa2makroglobulina, haptoglobina, ceruroplazmina, transferyna, immunoglobuliny).

 

Dzień drugi – Proteinogramy, immunofiksacja, immunotypowanie

 1. Krótka historia technik elektroforetycznych.
 2. Podłoża stosowane do wykonywania rozdziałów elektroforetycznych (żele agarozowe, poliakrylamidowe) oraz ich modyfikacje (z SDS, izoelektrogniskowanie, elektroforeza dwukierunkowa, Western-Blot).
 3. Elektroforeza białek surowicy krwi, moczu (interpretacja) oraz różnicowanie typów białkomoczu w oparciu o rozdziały elektroforetyczne (proteinuria) – część praktyczna
 4. Elektroforeza kapilarna (podobieństwa i różnice w porównaniu z elektroforezą żelową) – część praktyczna

Przerwa obiadowa

 1. Immunofiksacja białek surowicy i moczu – część praktyczna
 2. Omówienie interferencji wpływających na wynik immunofiksacji (wpływ przeciwciał monoklonalnych stosowanych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego).
 3. Technika immunotypowania.
 4. Krioglobuliny i ich klasyfikacja.

 

Dzień trzeci – Charakterystyka wybranych chorób nowotworowych – badania laboratoryjne

 1. Kryteria diagnostyczne (Makroglobulinemia Waldenströma, MGUS, szpiczak tlący się, szpiczak pełnoobjawowy).
 2. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych chorych na szpiczaka z uwzględnieniem charakterystycznych objawów choroby (anemia, choroba kostna, białko-M, niewydolność nerek) – część praktyczna
 3. Nowe testy przydatne w ocenie białka monoklonalnego [Test Freelite (FLC) i Hevylite (HLC)] – część praktyczna

Przerwa obiadowa

 1. Ocena wartości testów diagnostycznych; czułość i swoistość diagnostyczna testów (krzywa ROC), dokładność diagnostyczna, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna.

 

 1. Markery nowotworowe – definicja, kryteria kwalifikacyjne i podział. Cechy idealnego markera nowotworowego.

 

 1. Charakterystyka wybranych markerów nowotworowych: przewodu pokarmowego (rak wątroby, trzustki, jelita grubego i żołądka), narządu rodnego (nowotwory jajnika, rak szyjki macicy), gruczołu piersiowego, układu moczo-płciowego (rak prostaty i nowotwory jąder).

 

 1. Inne zastosowanie technik elektroforetycznych – czy tylko ocena białka-M w surowicy i moczu???

 

Dzień czwarty – Część praktyczne i zaliczenie końcowe

Interpretacja rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy i moczu oraz immunofiksacji – część praktyczna

Test zaliczeniowy – 10 pytań zamkniętych

 

 

One Comment

Dodaj komentarz