Listopadowe spotkanie lubelskiego oddziału PTDL

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.  zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 29 listopada 2018 r o godz. 13 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 100
Plan spotkania :
1. Sprawy organizacyjne
2. Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki chorób reumatoidalnych vs. oferta laboratoriów w Polsce. -Paweł Krzemień
3. Trudności w diagnostyce autoprzeciwciał – Paweł Krzemień
4. Badania kliniczne w Polsce i na świecie – Tomasz Bętkowski

spotkanie PTDL – Przypadki hematologiczne

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Sysmex zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 12 października 2018 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80
Temat warsztatów -„Przypadki hematologiczne”
Zostaną omówione konkretne przypadki pacjentów z różnymi problemami hematologicznymi z uwzględnieniem obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych, możliwości technologicznych analizatorów hematologicznych oraz mikroskopowych obrazów krwi obwodowej i szpiku.
Godz. 10:00 – 14:00
Wykładowca – Monika Błocka –Gumowska
Będziemy rozmawiać na teamt :
1.Niedokrwistości z niedoboru żelaza
2. Niedokrwistości megaloblastyczna
3. Niedokrwistość hemolityczna
4. Zakażenie bakteryjne
5. Mononukleoza zakaźna
6. Przewlekła białaczka szpikowa
7. Ostra białaczka promielocytowa
8. Nadpłytkowość samoista
9. Zespoły mielodysplastyczne

15 marca 2018 spotkanie szkoleniowe PTDL w Lublinie

Lubelski oddział PTDL wraz z firmą Becton Dickinson Polska Sp.z o.o. zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 15 marca 2018 w hotelu Fokus al Kraśnicka 80 godz. 13 

1. Sprawy organizacyjne 

2. Medycyna spersonalizowana i prospektywna – co oznacza dla diagnostów -Maciej Smutek 

3.Wybór jest prosty- kompromis między jakością a efektywnością – Bożena Feret

styczniowe spotkanie PTDL

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.   zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 11 stycznia 2018 r.  o godz. 13 hotel Fokus al. Kraśnicka 80

Program spotkania:

1.    Sprawy organizacyjne

2.    Kontrola międzynarodowa Riqas -analiza najczęściej pojawiających się problemów i zastosowane rozwiązania Monika Broda

3.      Postępy w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości  – Wojciech Gernand

4.    Modyfikowanie działań związanych z wynikami kontroli wewnętrznej w kierunku wykorzystania systemów informatycznych dla podniesienia jakości badań  – Danuta Kozłowska

12 stycznia wraz z firmą  Randox Laboratories Polska zapraszamy na warsztaty z kontroli jakości badań laboratoryjnych. Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja

ZAPISY NA WARSZTATY Z KONTROLI WEWNĄTRZLABORATORYJNEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Plan warsztatów – Kontrola wewnątrzlaboratoryjna dla początkujących:

 • aktywne poszukiwanie źródeł informacji – przepisy, publikacje, podręczniki
 • pojęcia związane z pomiarami i kontrolą jakości – definicje, skróty, ewolucja pojęć
 • ustalanie dopuszczalnych błędów pomiarowych
 • ocena metody pomiarowej – obliczenia, graficzna prezentacja, rozwiązania elektroniczne 
 • przygotowanie karty kontrolnej – przegląd stosowanych rozwiązań
 • czytanie karty kontrolnej – samodzielny wybór reguł, rozpoznawanie nieprawidłowości
 • metoda poza kontrolą – działania sprawdzające, naprawcze, reklamacja
 • porównania międzylaboratoryjne – zasady uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości
  ZAPISAĆ SIĘ MOŻNA TU:
  https://kwldp.konfeo.com/pl/groups

A odbędą się one 12 stycznia 2018 r w Lublinie hotel Fokus al Kraśnicka 80

w godzinach 9:00 – 16:00

grudniowe spotkanie PTDL

 

Lubelski Oddział PTDL zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w Lublinie, 7 grudnia 2017 roku o godzinie 11  w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

 1. Sprawy organizacyjne
 2. Czy naprawdę 70% decyzji lekarskich opartych jest na wynikach badań? Michał Milczarek (30 min)

Sesja sponsorowana przez Roche Diagnostics Polska

 1. „IT1000 system zarządzania profesjonalnymi glukometrami na oddziałach szpitalnych”. Około 20 min – Natalia Sikorska
 2. Glukometry – 45 lat minęło i co dalej…? – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica (60 min )
 3. Jak wybrać i włączyć w system badań laboratoryjnych szpitala nowe urządzenie POCT ? – Arkadiusz Wnuk (30 min)

 

specjalizacje dla diagnostów

W obecnej chwili z powodów administracyjnych diagności laboratoryjni nie mogą rozpocząć specjalizacji w żadnej dziedzinie. Każdemu komu zależy na tym, aby sytuacja w tej aktywności diagnostów uległa zmianie, proszę  wydrukowanie i podpisanie poniższych pism. Jeden jest adresowany do Pani Katarzyny Chmielewskiej, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, drugi do Pana Marka Tombarkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

K.Chmielewska

M.Tombarkiewicz