Instrukcja dla personelu pielęgniarskiego oraz dla pacjentów o standardowym sposobie pobierania moczu do badania.

Uzyskanie odpowiedniej próbki zależy od prawidłowych działań pacjenta, musi on uzyskać ustną lub pisemną informację o pobieraniu moczu .

Instrukcja:

 1. umyj ręce wodą i mydłem,
 2. weź czysty, jednorazowy pojemnik na mocz,
 3. nie dotykaj wewnętrznych powierzchni pojemnika palcami,
 4. umyj zewnętrzne narządy płciowe z okolicą ujścia cewki moczowej wyłącznie, używając ciepłej wody ( bez dodatku środków myjących, odkażających),
 1. oddaj pierwszą porcję moczu do toalety,
 2. drugą porcję moczu oddaj do pojemnika,
 3. pozostałą część moczu oddaj do toalety,
 4. wytrzyj zewnętrzne powierzchnie pojemnika z moczem,
 5. zamknij pojemnik,
 6. podpisz tak pobraną próbkę w czytelny sposób, podając datę i godzinę pobrania,
 7. dostarcz próbkę do  Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

 

 

Jak wykonać test korekcji APTT – nasza propozycja

W ramach przedstawiania propozycji różnych rozwiązań dziś test korekcji APTT. Konsultował z nami ten tekst Paweł Kozłowski. Nie zgodziłam się z nim właściwie w jednym przypadku. Paweł chciał, aby wykreślić „lub na zlecenie lekarza”. On jest ortodoksem w tych sprawach, ja nie.

Proponował też przedstawienie innych wzorów. Zrobię to jednak trochę później .

[Czytaj dalej…]