Jak wykonać test korekcji APTT – nasza propozycja

W ramach przedstawiania propozycji różnych rozwiązań dziś test korekcji APTT. Konsultował z nami ten tekst Paweł Kozłowski. Nie zgodziłam się z nim właściwie w jednym przypadku. Paweł chciał, aby wykreślić „lub na zlecenie lekarza”. On jest ortodoksem w tych sprawach, ja nie.

Proponował też przedstawienie innych wzorów. Zrobię to jednak trochę później .

Test korekcji APTT

Test korekcji APTT należy wykonać  gdy stwierdzamy u chorego izolowany wydłużony APTT (powyżej 10s górnego zakresu referencyjnego lub na zlecenie lekarza).

Przed rozpoczęciem procedury kontaktujemy się z oddziałem w celu przeprowadzenia wywiadu oraz wykluczenia stosowania terapii heparyną niefrakcjonowaną lub DOACs. W razie wątpliwości wykonujemy w osoczu czas TT (jeśli jest znacznie przedłużony – w osoczu obecna jest heparyna lub dabigatran; jeśli jest prawidłowy – można wykonać test korekcji).

W celu wykonania testu korekcji należy :

 1. przygotować osocze badane
 2. przygotować osocze prawidłowe- rutynowo używamy Standard Human Plasma.
  W sytuacjach awaryjnych można użyć osocza innego chorego, który  nie ma zaburzeń hemostazy, nie jest leczony przeciwzakrzepowo, ma prawidłowy wynik układu krzepnięcia krwi, a jego APTT mieści się w środku zakresu referencyjnego.

 

Przygotowujemy  4 probówki:

 1. w pierwszej – samo osocze prawidłowe
 2. w drugiej – samo osocze badane
 3. w trzeciej – należy wykonać mieszaninę w stosunku 1:1 osocza badanego i prawidłowego
 4. czwarta probówka na razie pozostaje wolna

*)    Inkubujemy probówki 1,2 i 3w 37 0C przez 2 godziny.

*)   Po inkubacji wykonujemy w czwartej probówce kolejną mieszaninę z inkubowanego osocza  prawidłowego i inkubowanego osocza badanego w stosunku 1:1.

*)    Oznaczamy APTT we wszystkich czterech probówkach: w osoczu badanym, osoczu prawidłowym, w mieszaninie inkubowanej 2 godziny i w mieszaninie sporządzonej po inkubacji.

Uzyskane czasy APTT użyj do interpretacji wg. schematu:

obraz

Po wykonaniu testu korekcji otrzymujemy cztery czasy APTT:

 • osocza prawidłowego
 • osocza badanego
 • mieszaniny bez inkubacji
 • mieszaniny po inkubacji

Jeśli w obydwu mieszaninach doszło do korekcji APTT to prawdopodobnie przyczyną wydłużonego APTT u chorego jest niedobór czynnika/czynników z układu wewnątrzpochodnego (przy założeniu, że PT jest prawidłowy).

Jeśli do korekcji doszło w mieszaninie bez inkubacji, a w mieszaninie po  inkubacji APTT brak korekcji to prawdopodobnie masz do czynienia z inhibitorem zależnym od czasu.

Jeśli zaś w obydwu mieszaninach nie doszło do korekcji to prawdopodobnie w osoczu chorego występuje inhibitor niezależny od czasu.

W celu ułatwienia interpretacji stosujemyIndeks Rosnera (RI). Wyliczamy zarówno IR po inkubacji jak i bez inkubacji:

obraz1

 

RI < 12% – korekcja

RI > 15% – brak korekcji

RI  12%-15% –  wynik niepewny

 

Piśmiennictwo:

Chang S. et al.: A „Percent Correction” Formula for Evaluation of Mixing Studies, Am J Pathol 2002; 117: 62-73

Rosner E. et al.: Detection and quantitative evaluation of lupus circulating anticoagulant activity. ThrombHaemost 1987; 57: 144-147.

Windyga J.: Badanialaboratoryjne w hematologii, wydanie I, PZWL Warszawa 2003

 

 

5 Comments

 1. Chciałam bardzo podziękować za instrukcję do testu korekcji APTT.
  Pokusiłyśmy się wykorzystać pulowane osocze zdrowych pacjentów, zgodnie z instrukcją zaprezentowaną w jednym z wykładów Pana Pawła. Niestety, o ile przed zamrożeniem wszystko było w najlepszym porządku i APTT wynosił 27s, to po rozmrożeniu nie było już tak „optymistycznie” i APTT uległ przedłużeniu o 10s. Podobnie jak autorzy powyższej instrukcji -wybrałyśmy Normal Human Plasma, no cóż próbowałyśmy….W naszym laboratorium (szpital kliniczny, ginekologiczno-położniczy z oddz. OIOM dla noworodków, komentarz „lub na zlecenie lekarza” również znalazł swoje uzasadnienie:) więc zostawiamy!

  Serdeczne pozdrowienia dla Pani Basi od początkującej kierowniczki:)
  MJ

 2. Adam

  Witam,

  U mojego syna pierwsze dwa badania aPTT wyszły aż 104 sekundy. W szpitalu na hematologii powtórzono 3 krotnie i wynik był ok 40 sekund. Czy możliwe są takie nagle skoki? Czy 2 pierwsze badania były na 100% błędne? Dodam że wszelkie inne czynniki były również w normie ….

Dodaj komentarz