Pipetowanie pipetami automatycznymi – co robimy źle

Precyzyjne i pozbawione błędów pipetowanie jest niezbędnym elementem procesu diagnostycznego. Skala obciążeń, którymi obarczamy wynik końcowy pipetując źle, lub przy użyciu uszkodzonego urządzenia, zależy od wykonywanej metody – nie oznacza to jednak, że pracując technikami mniej wrażliwymi możemy nie przejmować się „drobnymi” odchyleniami i traktować nasze narzędzie jako zakraplacz.

[Czytaj dalej…]

Jakość w MLD cd COBJwDL

Na stronie Centralnego  Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej znajdziemy

Podstawowym zadaniem Centralnego Ośrodka są starania o poprawę wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, między innymi przez organizację porównawczych programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych.

COJwDL działa na podstawie statutu, który został prowadzony  ZARZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

 

[Czytaj dalej…]

Przemyślenie nr 1 dotyczące sobotniego szkolenia

Myśląc o sobotnim szkoleniu doszłam do wniosku, iż wykładowca trochę ” po macoszemu” potraktował nieprecyzyjność w warunkach powtarzalności.  Wydaje mi się, że w przypadku, gdy wyniki materiału kontrolnego są „poza kontrolą” pierwsze co powinniśmy zrobić to określić jaką w tych warunkach mamy  nieprecyzyjność. Porównać ją do nieprecyzyjności (ale w warunkach powtarzalności) dopuszczalnej. Dopiero  wtedy podjąć działania naprawcze. Na kalibrację zawsze będzie czas (ci co byli na szkoleniu wiedzą o czym piszę).

czytam ulotki odczynnikowe

Czytając ulotki odczynnikowe (nowa, po aktualizacji  ulotka do oznaczania estradiolu) w punkcie -granice i zakresy- znalazłam w podpunkcie – dolna granica pomiaru-:

  1. granicę próby ślepej
  2. granicę wykrywalności – uznawaną przez firmę jako dolną granicę zakresu pomiarowego
  3. granicę oznaczenia ilościowego  z całkowitym dopuszczalnym błędem wynoszącym <=30%

[Czytaj dalej…]

Rozszerzony zakres pomiaru

Prosząc firmy, aby w swoich ofertach to przetargu umieszczały tabelę z zakresami pomiarowymi otrzymuję czasami informację – rozszerzony zakres pomiaru. Zawsze zastanawiam się co to takiego jest ? Może teraz otrzymam odpowiedź?

Dokładność i poprawność pomiaru

Dziś za słownikiem metrologii podam dwa terminy, które wg mnie przydadzą się w naszej pracy, a są często mylone: dokładność i poprawność.

Zgodnie z definicją znajdującą się w Międzynarodowym słowniku metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)PKN-ISO/IEC Guide 99 kwiecień 2010:

[Czytaj dalej…]

Granica wykrywalności, granica oznaczalności

GRANICA WYKRYWALNOŚCI (LOD)

Granica wykrywalności to:

  • punkt, w którym mierzona wartość jest większa od niepewności związanej z jej pomiarem,
  • najmniejsze stężenie substancji w próbce, które może być wykryte, ale niekoniecznie oznaczone ilościowo.

 

GRANICA OZNACZALNOŚCI (LOQ)

Granica oznaczalności wyraża najniższe stężenie substancji badanej w próbce, które może być oznaczone z odpowiednią precyzją i dokładnością.

Liniowość metody

LINIOWOŚĆ

Liniowość metody analitycznej ma wykazać, że uzyskane wyniki pomiaru są wprost proporcjonalne do stężenia (zawartości) substancji oznaczanej w próbce, w danym zakresie.

Liniowość opisana jest równaniem matematycznym:

y = ax + b

w którym:

y – sygnał analityczny substancji oznaczanej,

x – stężenie substancji oznaczanej,

a – współczynnik nachylenia,

b – współczynnik przesunięcia.

lub

Liniowość to przedział zawartości analitu, dla którego sygnał wyjściowy urządzenia pomiarowego jest proporcjonalny do tej zawartości.