IGF-1/IGFBP3

 

Nowotwory nie składają się jedynie z autonomicznie proliferujących komórek. Na ich wzrost mają również wpływ prawidłowe tkanki organizmu, które wchodzą w skład guza. Komórki odpornościowe, mikrowaskularne, fibroblasty, wyspecjalizowane komórki mezenchymalne i inne stanowią zaplecze funkcjonalne nowotworu. Poprzez interakcję metaboliczną przy udziale hormonów, cytokin i innych cząsteczek sygnałowych zdrowe komórki i tkanki biorą udział w proliferacji nowotworu. Prawidłowe komórki również wpływają na guz za pośrednictwem szlaków sygnałowych. Prowadzone są badania nad właściwościami wspomnianych relacji i ich możliwym wykorzystaniem w celach terapeutycznych. Należy pamiętać, że prawidłowa regulacja homeostatyczna oraz jej aberracje wywierają niebagatelny wpływ na przebieg choroby nowotworowej.

[Czytaj dalej…]

Fruktozamina

Fruktozamina tak jak hemoglobina glikowana służy do retrospektywnej oceny stężenia glukozy we krwi.

Fruktozamina:

  • Powstaje przez nieenzymatyczną glikozylację białek gł. albuminy
  • Stopień glikacji jest proporcjonalny do stężenia glukozy w osoczu białka
  • Fruktozamina odzwierciedla średni poziom glukozy w trakcie 2-3 tygodni

[Czytaj dalej…]

Interleukina 6

Cytokina wytwarzana głównie przez monocyty i makrofagi oraz w mniejszym stopniu przez fibroblasty, komórki śródbłonka, limfocyty T i B, keratynocyty, chondrocyty oraz komórki owodni. Głównym czynnikiem pobudzającym wydzielanie IL-6 jest IL-1 oraz interferony, TNFa, liposacharydy (LPS) oraz wirusy.

[Czytaj dalej…]

Białko C-reaktywne – CRP

Białko C-reaktywne tzw. białko ostrej fazy syntetyzowane jest w hepatocytach. Pomiar i stężenie CRP wykorzystuje się w diagnozie i leczeniu chorób zakaźnych oraz monitorowaniu stanu zapalnego. Wykazano też zasadność oceny ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oznaczając CRP, ale przy zastosowaniu testu o wysokiej czułości.

Bodźcem wątrobowej syntezy CRP są cytokiny prozapalne (gł. interleukina 6 ) uwalniane z aktywowanych makrofagów w miejscu zakażenia, uszkodzenia lub zapalenia tkanek. Stężenie osoczowe CRP wzrasta gwałtownie (czasami 1000 -krotnie) w odpowiedzi na bodziec osiągając szczytową wartość w 24-48 godzinie. Ulega obniżeniu w ciągu 72 godzin licząc od chwili, kiedy bodziec przestaje działać  Powraca do wartości wyjściowych w ciągu 7 do 12 dni. Krótki okres półtrwania tego białka (wynoszący średnio ok. 19 godzin), sprawia, że stężenie zależy głównie od jego syntezy i szybko maleje po ustaniu czynnika sprawczego.

U nas w laboratorium nie stosujemy testów CRP o wysokiej czułości bo pracujemy dla pacjentów onkologicznych.

Zakresy referencyjne < 5 mg/L

Dolny zakres pomiarowy w naszej metodzie jest trudny o uchwycenia (ach te ulotki) . W ulotce znajdziemy liniowość  0,2-480 mg/L, najmniejsze wykrywalne stężenie (określone jako najmniejsze mierzalne stężenie CRP, które można odróżnić od stężenia zerowego- wynosi 0,09)

Niespecyficzny charakter reakcji ostrej fazy (wzrost stężenia CRP) wyklucza zastosowanie CRP jako jedynego wskaźnika do diagnozowania jakiejkolwiek choroby.

Stężenie CRP wykorzystuje się do :

  1. wykluczenia bakteryjnych stanów zapalnych po zabiegach chirurgicznych (max wzrost do 150 md/L, jeśli brak zakażenia bakteryjnego normalizuje się do 5-7 dni po operacji)
  2. diagnozy i monitorowania reumatoidalnego zapalenia stawów
  3. w celu wykrycia infekcji u pacjentów z obniżoną odpornością. W przypadku infekcji bakteryjnych i grzybiczych, poziom CRP u pacjentów zakażonych HIV przekracza 40 mg/L
  4. oceny stopnia zaawansowania choroby i reakcji na terapię w chorobie Crohna
  5. pomocny w odróżnieniu choroby Crohna od wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
  6. monitorowanie aktywności choroby i reakcji na leczenie polimialgii reumatycznej

Troponina T czy troponina I

Czy jeszcze zadajemy sobie jeszcze pytane, którą z troponin powinniśmy wykonywać diagnostykę zawału ?

Faktem jest, iż  kompleks troponinowy, zbudowany jest z trzech polipeptydów:

a)Troponiny T (TnT) wiążącej się z tropomiozyną oraz z dwoma pozostałymi

b)Troponiną I (TnI)

c) Troponiną C (TnC).

[Czytaj dalej…]