Niewielkie niedobory ADAMTS 13

Niewielkie niedobory ADAMTS13 nie są specyficzne. Może do nich dochodzić różnych stanach chorobowych.

1. ciężkiej sepsie
2.DIC
3. Samoistnej małopłytkowści
4.po transplantacji szpiku
5. W czasie chemioterapii białaczek
6. W ostrych stanach zapalnych
7. w marskości wątroby
8. W okresie pooperacyjnym
9. fizjologicznie zmniejszenie aktywności następuje w 2 i 3 trymestrze ciąży i po porodzie.

 

Dodaj komentarz