Indyjski skok naprzód

Indie zamieszkuje ponad miliard osób. Mimo, iż populacja tego kraju to prawie 20% ludzi na Ziemi, DNA mieszkańców Indii stanowi niecałe 0,2% światowych baz danych genetycznych. 80% skatalogowanej informacji genetycznej pochodzi od populacji wywodzącej się od europejskich przodków.

[Czytaj dalej…]

Mikromacierze

Microarray to jedno z ciekawszych osiągnięć diagnostycznych ostatniego dwudziestolecia. Najczęściej stosowany jest w diagnostyce onkologicznej. Zapewnia pomoc w doborze leczenia dla konkretnego przypadku, stanowi więc narzędzie diagnostyki spersonalizowanej.

[Czytaj dalej…]

„Nadchodzi genomika spersonalizowana… czyli jak przejść od teorii do praktyki, przy pomocy spektrometrii mas dedykowanej analizie kwasów nukleinowych”

W dzisiejszych czasach obserwujemy pojawianie się coraz to nowszych metod w dyscyplinach związanych z biologią molekularną. Są to techniki oparte na analizie kwasów nukleinowych (DNA, RNA, cpDNA), które umożliwiają lepsze poznawanie podłoża molekularnego procesów fizjologicznych oraz chorób człowieka, zwierząt i roślin. Prowadzenie takiej pracy nieustannie rodzi potrzebę zachowania rzetelności  i wiarygodności  otrzymywanych wyników. Badania w zakresie szeroko pojętej genomiki spersonalizowanej inicjują szereg działań zmierzających do opracowania  metod  jeszcze skuteczniejszej diagnostyki, profilaktyki  i terapii chorób cywilizacyjnych m.in. poprzez poznawanie coraz to nowszych biomarkerów oraz sprawniejszą i precyzyjniejszą identyfikację patogenów. Wzrastające znaczenie badań genetycznych w nauce, diagnostyce, agrotechnice i terapii pacjenta, nieustannie generuje zapotrzebowanie na perfekcyjny sprzęt laboratoryjny oraz rzetelną wiedzę wynikającą z bogatych doświadczeń osób, które przez wiele lat zajmowały się danym tematem. Firma KAWA.SKA Sp. z o.o. stara się gromadzić na organizowanych przez nas warsztatach, seminariach i wykładach ludzi legitymujących się takim właśnie doświadczeniem, a do tego chętnych aby się tą wiedzą dzielić.

[Czytaj dalej…]

Wprowadzenie do diagnostyki molekularnej w onkologii.

Diagnostyka onkologiczna w ostatnich latach przeszła i nadal znacząco przechodzi radykalną zmianę w metodach stosowanych w rutynowej ocenie. Wiąże się to z wprowadzeniem molekularnych biomarkerów w służbę diagnostyce. Dzięki dynamicznemu rozwojowi genetyki, rośnie poziom wiedzy o biologii nowotworów. Odkrywane są specyficzne zaburzenia genetyczne będące przyczyną poszczególnych nowotworów. Biomarkery molekularne stanowią nowoczesne metody diagnostyczne, w oparciu o zmiany wykrywane w DNA, RNA, mikroRNA (miRNA) oraz białkach. Znacząca część tej wiedzy powstałą ze zrozumienia zmian zachodzących w komórkach nowotworowych na poziomie molekularnym. Podczas patogenezy i rozwoju nowotworu, komórki rakowe przechodzą zmiany w wielu cząsteczkach komórkowych, w tym w całym aparacie genetycznym.
[Czytaj dalej…]