Schistocyty

   Schistocyty (z jęz. grec.  schistos-podzielony oraz kytos-komórka) to fragmenty krwinek czerwonych, które powstają  w wyniku ich mechanicznego uszkodzenia najczęściej w mikrokrążeniu. Są mniejsze niż nieuszkodzone erytrocyty,  o bardzo zróżnicowanych kształtach, bez przejaśnienia środkowego.

[Czytaj dalej…]

O manualnym barwieniu komórek krwi

Współczesne analizatory hematologiczne są w stanie z dużą dokładnością dokonać ilościowej i jakościowej oceny komórek krwi obwodowej. Dzięki temu w wielu przypadkach klinicznych nie ma potrzeby manualnego wykonywania rozmazów mikroskopowych.

W każdej jednak sytuacji, w której podejrzewamy występowanie jakichkolwiek patologicznych zmian w komórkach, złotym standardem jest wykonanie i ocena preparatu mikroskopowego.

Proces ten można oczywiście całkowicie zautomatyzować. Jednak ludzkie oko oraz doświadczenie oglądającego rozmaz mikroskopowy nadal jest niezastąpioną metodą.

[Czytaj dalej…]

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – kontrole idealne

Jakie stężenie hemoglobiny powinno być w próbkach materiału kontrolnego ?

UWAGA OGÓLNA : W praktyce klinicznej najważniejsza jest jakość metod analitycznych przy wartościach, przy których podejmowane są decyzje medyczne (decyzje o wdrożeniu leczenia, przeprowadzeniu operacji itp.). Dlatego konieczne jest kontrolowanie jakości metod pomiarowych w tych ważnych medycznie punktach. Należy zastanowić  się nad tym, jakie stężenia hemoglobiny są w danym laboratorium ważne z praktycznego punktu widzenia. Może okazać  się bowiem, że istotne jest kontrolowanie metody na poziomie:

[Czytaj dalej…]

Rutynowe oznaczanie ilości płytek krwi

Oznaczanie płytek krwi metodą impedancyjną – elementy morfotyczne rozróżniane są jedynie na podstawie objętości.  Najczęściej interferują : płytki olbrzymie, fragmentocyty, mikrocyty i agregaty płytkowe.

Oznaczanie płytek krwi metodą optyczną – wybarwianie RNA płytek przy pomocy barwnika fluorescencyjnego. Płytki zliczane są w oparciu o aktywność fluorescencyjną oraz objętość.( Interferencja lipidów-  w metodzie optycznej nie interferują. Lipidy mogą interferować w przypadku oznaczeń w leukocytów). Metoda ta służy do wykrywania płytek olbrzymich, przy anemii mikrocytarnej i w przypadku obecności fragmentocytów.

Oznaczanie płytek met fluorescencyjna – fluorescencyjna cytometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego (IPF% – frakcja niedojrzałych płytek). Zgodnie z opinią producenta duża dokładność zliczania gł przy niskich wartościach (do 50×103/μL).

Żadna z metod nie poradzi sobie z satelitaryzmem płytek.

Jedno z laboratoriów na swojej stronie internetowej daje taką propozycje pacjentom – „Płytki krwi (manualnie). Ocena ilości i funkcji płytek, przydatna w rozpoznawaniu zaburzeń ich liczby; diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych.” .

Jakie jest Wasze zdanie na temat weryfikacji liczby płytek metodą Fonio lub zliczenia w komorze?

Według mnie  jak najbardziej należy oglądać rozmazy krwi pod kątem oceny wyglądu, wielkości , ewentualnych interferencji (fragmentocyty, zanieczyszczenia),  ale liczenie pod mikroskopem ilości płytek wiąże się zbyt dużym błędem. Jeszcze na dodatek walidacja metody manualnej. Wyliczenie np. błędu całkowitego, który musi być dużo większy niż w przypadku oznaczeń na aparacie. A jakie jest Wasze zdanie? Liczycie płytki met. manualną?

Poniżej podaję ciekawy link n temat wskaźników płytkowych

http://dolinabiotechnologiczna.pl/nowe-doniesienia/diagnostyka-nowosci/obecny-stan-wiedzy-na-temat-przydatnosci-wskaznikow-plytkowych-w-diagnostyce/?print=pdf