kontrola wewnąrzlabortoryjna w hematologii.

Właśnie na blogu -Kontrola jakości badań laboratoryjnych, napisałam nowy post dotyczący kontroli wewnąrzlabortoryjnej w hematologii. Przykład jak to robimy u nas.
Blog można odwiedzać (pierwszy raz) za zaproszeniem, właśnie dlatego, abyśmy mogli mówić, także o naszych porażkach.
Kto chce mieć dostęp, a nie ma proszę mi podać swojego maila to wyślę zaproszenie.

Schistocyty

   Schistocyty (z jęz. grec.  schistos-podzielony oraz kytos-komórka) to fragmenty krwinek czerwonych, które powstają  w wyniku ich mechanicznego uszkodzenia najczęściej w mikrokrążeniu. Są mniejsze niż nieuszkodzone erytrocyty,  o bardzo zróżnicowanych kształtach, bez przejaśnienia środkowego.

[Czytaj dalej…]

O manualnym barwieniu komórek krwi

Współczesne analizatory hematologiczne są w stanie z dużą dokładnością dokonać ilościowej i jakościowej oceny komórek krwi obwodowej. Dzięki temu w wielu przypadkach klinicznych nie ma potrzeby manualnego wykonywania rozmazów mikroskopowych.

W każdej jednak sytuacji, w której podejrzewamy występowanie jakichkolwiek patologicznych zmian w komórkach, złotym standardem jest wykonanie i ocena preparatu mikroskopowego.

Proces ten można oczywiście całkowicie zautomatyzować. Jednak ludzkie oko oraz doświadczenie oglądającego rozmaz mikroskopowy nadal jest niezastąpioną metodą.

[Czytaj dalej…]

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – kontrole idealne

Jakie stężenie hemoglobiny powinno być w próbkach materiału kontrolnego ?

UWAGA OGÓLNA : W praktyce klinicznej najważniejsza jest jakość metod analitycznych przy wartościach, przy których podejmowane są decyzje medyczne (decyzje o wdrożeniu leczenia, przeprowadzeniu operacji itp.). Dlatego konieczne jest kontrolowanie jakości metod pomiarowych w tych ważnych medycznie punktach. Należy zastanowić  się nad tym, jakie stężenia hemoglobiny są w danym laboratorium ważne z praktycznego punktu widzenia. Może okazać  się bowiem, że istotne jest kontrolowanie metody na poziomie:

[Czytaj dalej…]