Kilka zdań o hemolizie

HEMOLIZA

  1. Hemoliza jest definiowana jako uwolnienie wewnątrzkomórkowych komponentów RBC oraz innych elementów morfotycznych krwi do przestrzeni zewnątrzkomórkowej (Guder 1995)
  2. Wyróżniamy dwa rodzaje hemolizy :

(a)    In vivo – co najmniej 50 przyczyn

(b)   In vitro –

Możliwe do odróżnienia na podstawie stężenia  haptoglobiny w surowicy krwi

  1. Hemoliza fizyczna powodowana jest niszczeniem RBC przez hipotonię obniżonym lub podwyższonym ciśnieniem.
  2. Hemoliza mechaniczna wywołana jest przepływem krwi przez urządzenie mechaniczne ( np. cewniki, zastawki sercowe) in vivo
  3. Hemoliza jest wykrywalna wizualnie przy stężeniu wolnej hemoglobiny > 200 mg/l
  4. Hemolizę in vitro można prawie zawsze uniknąć, gdy znany jest mechanizm hemolizy. Dlatego każda próbka hemolityczna powinna być udokumentowana, a przyczyna hemolizy powinna być zidentyfikowana ( Guder i WSP. 2002)

anty TSHR

Pani Agnieszka napisała do mnie w sprawie anty TSHR . Chciałam jej odpisać, ale adres mailowy jest nieprawidłowy i mi odrzuca odpowiedź. Proszę do mnie napisać na adres bpeksa@gmail.com

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna dla początkujących KATOWICE 09.02.2018

ZAPISY NA WARSZTATY Z KONTROLI WEWNĄTRZLABORATORYJNEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH:
KATOWICE  -9 LUTY 2018
– aktywne poszukiwanie źródeł informacji – przepisy, publikacje, podręczniki
– pojęcia związane z pomiarami i kontrolą jakości – definicje, skróty, ewolucja pojęć
– ustalanie dopuszczalnych błędów pomiarowych
– ocena metody pomiarowej – obliczenia, graficzna prezentacja, rozwiązania elektroniczne
– przygotowanie karty kontrolnej – przegląd stosowanych rozwiązań
– czytanie karty kontrolnej – samodzielny wybór reguł, rozpoznawanie nieprawidłowości
– metodpoza kontrolą – działania sprawdzające, naprawcze, reklamacja
– porównania międzylaboratoryj
ne – zasady uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości

ZA SZKOLENIE NIE BĘDZIE PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

na szkolenie zapisać można się tu :

https://kwldpkatowice.konfeo.com/pl/groups

Poznań 2 luty warsztaty z wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

ZAPISY NA WARSZTATY Z KONTROLI WEWNĄTRZLABORATORYJNEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH:
POZNAŃ -2 LUTY 2018
– aktywne poszukiwanie źródeł informacji – przepisy, publikacje, podręczniki
– pojęcia związane z pomiarami i kontrolą jakości – definicje, skróty, ewolucja pojęć
– ustalanie dopuszczalnych błędów pomiarowych
– ocena metody pomiarowej – obliczenia, graficzna prezentacja, rozwiązania elektroniczne
– przygotowanie karty kontrolnej – przegląd stosowanych rozwiązań
– czytanie karty kontrolnej – samodzielny wybór reguł, rozpoznawanie nieprawidłowości
– metodpoza kontrolą – działania sprawdzające, naprawcze, reklamacja
– porównania międzylaboratoryj
ne – zasady uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości

ZA SZKOLENIE NIE BĘDZIE PUNKTÓW EDUKACYJYNCH


ZAPISAĆ SIĘ MOŻNA TU:

https://kwldppoznan.konfeo.com/