Osad moczu/czas transportu

Celem ilościowego badania laboratoryjnego jest określenie stężenia lub aktywności diagnostycznie istotnego składnika analizowanego w płynach ustrojowych w celu uzyskania informacji o sytuacji klinicznej pacjenta. Oznacza to, że skład próbek poddawanych analizie nie może ulec zmianie podczas fazy przedanalitycznej (pobieranie próbek, transportowanie, przechowywanie, przygotowywanie próbek).

[Czytaj dalej…]

Wartości referencyjne a testy paskowe do moczu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

i mikrobiologicznych (z póź. zmianami)

 1. Przedstawianie i wydawanie wyników badań laboratoryjnych

8.3. Formularz wyników badania laboratoryjnego zawiera w szczególności pola:

 1. h) zakres biologicznych wartości referencyjnych,


[Czytaj dalej…]

Analiza ogólna moczu z oceną mikroskopową osadu- do ewentualnego wykorzystania

Analiza ogólna moczu z oceną mikroskopową osadu.

Celem procedury jest opisanie wykonania analizy ogólnej moczu z oceną mikroskopową  osadu w celu standaryzacji badania.

 

Dotyczy diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej wykonujących analizę ogólną moczu z oceną mikroskopową osadu.

Diagnosta laboratoryjny – jest uprawniony i ma obowiązek samodzielnego wykonania  procedury.

Technik analityki medycznej jest uprawniony i ma obowiązek pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego wykonania  niniejszej procedury.

Badanie ogólne moczu polega na:

 1. określeniu cech fizycznych
 2. badaniu biochemicznym
 3. badaniu mikroskopowym osadu

[Czytaj dalej…]

Badania laboratoryjne a krew pobrana z portu dożylnego

Czy często wykonujecie badania z krwi pobranej z portu dożylnego? Czy wiecie, czy są takie informacje na skierowaniach, iż powyższy materiał pochodzi właśnie z portu?

Kilka uwag:

Najnowsze doniesienia mówią, że można, należy wykorzystywać port dożylny do pobierania krwi na badania, ale:

a) my diagności nie mamy prawa do pobierania materiału z portu,

b) mimo najnowszych zaleceń nie używania tzw. korków heparynowych są one dalej stosowane,

c) zgodnie z danymi literaturowymi na badania hemostazy nie wystarcza odrzucenie 5 ml krwi, aby parametry te były prawidłowe. Znaleźliśmy prace, które mówiły, że nawet odrzucenie 12 ml może powodować zaburzenia w oznaczanych czasach krzepnięcia.

Jakie są wasze doświadczenia w wykonywaniu badań z krwi pobranej z portu dożylnego?

RKZ – nasze potyczki z kontrolą wewnątrzlaboratoryjną

Na blogu: https://kontrolawmld.blogspot.com/…/kilka-sow-o-naszej-wewn…
napisałam, a właściwie rozpoczęłam pisać jak radzimy sobie z kontrolą wewnątrzlaboratoryjną RKZ . Jak przystało na osoby, które przeszły szkolenie z Wojtkiem Gernandem zaczęliśmy od odkreślenia dopuszczalnych błędów całkowitych.

W pierwszej części pokazałam wartości TEA, które uznaliśmy za dopuszczalne. Korzystaliśmy z różnych metod ich określania.

CDN

 

Kilka zdań o hemolizie

HEMOLIZA

 1. Hemoliza jest definiowana jako uwolnienie wewnątrzkomórkowych komponentów RBC oraz innych elementów morfotycznych krwi do przestrzeni zewnątrzkomórkowej (Guder 1995)
 2. Wyróżniamy dwa rodzaje hemolizy :

(a)    In vivo – co najmniej 50 przyczyn

(b)   In vitro –

Możliwe do odróżnienia na podstawie stężenia  haptoglobiny w surowicy krwi

 1. Hemoliza fizyczna powodowana jest niszczeniem RBC przez hipotonię obniżonym lub podwyższonym ciśnieniem.
 2. Hemoliza mechaniczna wywołana jest przepływem krwi przez urządzenie mechaniczne ( np. cewniki, zastawki sercowe) in vivo
 3. Hemoliza jest wykrywalna wizualnie przy stężeniu wolnej hemoglobiny > 200 mg/l
 4. Hemolizę in vitro można prawie zawsze uniknąć, gdy znany jest mechanizm hemolizy. Dlatego każda próbka hemolityczna powinna być udokumentowana, a przyczyna hemolizy powinna być zidentyfikowana ( Guder i WSP. 2002)