Warsztaty z kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla zaawansowanych

             16 marca 2018 r. w godz. 9.00 – 16.00  w  Lublinie odbędą się warsztaty z kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla zaawansowanych. Jeśli chcesz zapisać się na te warsztaty wypełnij formularz i prześlij na adres szkolenia71@gmail.com

Na razie nie przewidujemy więcej warsztatów z tej tematyki. W późniejszym terminie najprawdopodobniej tak.

 

Formularz Zgloszeniowy Lublin I

Rozpoznawanie chorób w cyfrowej erze

Poniżej podaję link do wykładu Wojtka Gernanda, który wygłosił w Lublinie na konferencji „Innowacje w praktyce”. Obejrzenie prezentacji nie odda w pełni fenomenu jego wykładu. Tylko on potrafi w taki sposób myśleć o medycynie, zastanawiać się dlaczego w dany sposób myślimy, dlaczego podejmujemy te, a nie inne decyzje. Jego wykłady, a szczególnie ten prowokują do myślenia. Cieszy mnie to, że  wykład ten będzie podlegał ewaluacji i wysłucham go jeszcze raz.

https://drive.google.com/file/d/1zZbXLfcocch0YYZoQ5RaAcuqf-Vwz6D5/view

Odmowa zgody na szczepienia. Zasada autonomii a wprowadzany przymus.

Streszczenie

 

Opracowanie dotyczy obowiązku szczepień ochronnych wprowadzanego na drodze prawnej. Z racji zakresu problemu, czyli postępowania odmawiającego zgody na szczepienia realizacja tego zadania jest często utożsamiana z przymusem. Masowe szczepienia i fala ich krytyki, zmusza do refleksji na temat granic ingerencji medycznych w ciało człowieka i granic przyznanej jednostce wolności i autonomii. Problem ten jest uniwersalny i występuję wszędzie tam, gdzie nie było przymusu obowiązkowych szczepień (jak np. państwach europy wschodniej przed 1989 rokiem). Analizując problematykę odmowy tego obowiązku trzeba stwierdzić, że zaszedł określony proces w prawodawstwie dotyczący prób egzekwowania szczepień. Niepoddawanie się szczepieniom było traktowane liberalnie jak brak takiego obowiązku. Jednak ostatnia fala epidemii, czy to w USA, czy w Europie zmusza do wypracowania innego podejścia. Stopniowo wprowadza się obowiązek szczepień, który obecnie unika słowa przymus, jednak innymi sposobami próbuje je egzekwować (nieprzyjęcie do szkoły dziecka bez aktualnych szczepień). Występujące epidemie i spowodowane tym zagrożenia zmuszają władze do łamania zasady autonomii i wolności człowieka. Opracowanie przedstawia prawne rozwiązania związane ze szczepieniami na świecie, głównie w USA i Europie. Stopniowo wprowadza się kary finansowe, decyzje nakazujące obowiązek szczepień i rozwiązania uzależniające społeczną egzystencje (edukacja) od zaszczepienia.

[Czytaj dalej…]