Hematologia laboratoryjna

Temat przewodni : Hematologia laboratoryjna
Wykłady : Monika Błocka-Gumowska
Termin :
I – 20-23 luty – Lublin
II – 27-30 marca Opole Lubelskie

 

Dzień I
1. Czy rola diagnosty w pracowni hematologii sprowadza się obecnie tylko do obsługi analizatora?
2. Zalecenia ICSH dotyczące standaryzacji nomenklatury i klasyfikacji cech morfologicznych komórek krwi obwodowej.
3. Obraz krwi obwodowej noworodka
Dzień II
1. Niedokrwistości towarzyszące chorobom nowotworowym
2. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
3. Sferocytoza wrodzona
4. Talasemia
5. Zakażenia wirusowe w hematologii – zakażenie parvowirusem B19
6. Zakażenia wirusowe w hematologii – zakażenie wirusem Epstein-Barr
Dzień III
1. Splenomegalia i hipersplenizm
2. Ostra białaczka promielocytowa
3. Białaczka włochatokomórkowa
4. Atypowa przewlekła białaczka szpikowa
5. Chłoniak Hodgkina
Dzień IV
1. Pseudotrombocytopenia
2. Aglutynacja i rulonizacja erytrocytów
3. Płyny z jama ciała u pacjentów hematologicznych

[Czytaj dalej…]

Konkurs dla młodych, zdolnych

Szanowni Państwo,

 

„Diagnostyczny Maj” organizowany co dwa lata przez Lubelski Oddział  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowych. Osią tego spotkania jest konkurs na najlepszą prezentację w formie mini-wykładu przedstawianego przez najmłodszych diagnostów. Od wielu lat obserwujemy rosnący poziom wystąpień, doskonałe przygotowanie wykładowców i coraz ciekawsze zagadnienia poruszane podczas Konferencji. Niestety, wykłady pomimo znaczącego wkładu pracy w ich przygotowanie i konieczności opanowania emocji wykładowcy podczas publicznego wystąpienia są wartością zazwyczaj ulotną. Do dzisiaj wspominamy wspaniałe wystąpienia i doskonałe prezentacje ale… zachowanie ich na dłużej to trudność zmagania się z ludzką pamięcią, jej pojemnością i możliwością wykorzystania różnych ważnych informacji w codziennej praktyce. Z tego powodu mając nieukrytą chęć kontynuacji tego prestiżowego wydarzenia a jednocześnie dbając o trwałość włożonego wysiłku proponujemy zmianę formuły Konkursu na Najlepszą Pracą w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonaną przez młodego naukowca reprezentującego zawód medyczny (diagnostę laboratoryjnego, pielęgniarkę lub lekarza) i posiadającego prawo wykonywania zawodu lub studenta kierunku medycznego.

[Czytaj dalej…]

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Lublinie

Lubelski Oddział PTDL  24 maja 2019r organizuje Dzień Diagnosty Laboratoryjnego  pod hasłem – Diagności mają głos.  Będzie to spotkanie nieformalne, o  charakterze głównie integracyjnym w ramach którego, każdy  diagnosta  który wcześniej zapisze się na listę będzie mógł wystąpić  i wygłosić 10 minutową mowę na dowolny temat. Najważniejszym zadaniem będzie utrzymanie uwagi słuchających przez cały czas trwania wypowiedzi.

[Czytaj dalej…]

Wyjście awaryjne ? (znak zapytania jest tu bardzo ważny)

Jestem w trakcie czytania książki Rafała Matyji „Wyjście awaryjne”.  Książka ta zainspirowała mnie do wyjścia z tą propozycją  do  diagnostów laboratoryjnych, członków  lub tylko sympatyków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin , aby zaczęli aktywnie współpracować  z nami w ramach Lubelskiego Oddziału.

[Czytaj dalej…]