szkolenie – autoimmunologia oraz RKZ

Kurs specjalistyczny realizowany w ramach projektu
„Profesjonalny diagnosta laboratoryjny”

 Moduł – Diagnostyka laboratoryjna chorób układu oddechowego

( proszę nie sugerować się tytułem tylko przejrzeć program szkolenia)

 Wykładowca: Wojciech Gernand, Paweł Kozłowski  

 Termin: 4-7 marca 2020

Miejsce: Opole ( województwo opolskie)

zapisy jak zawsze:

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/profesjonalny_diagnosta_laboratoryjny,5,1442.html

[Czytaj dalej…]

Diagnostyczny Maj 2020

 

23434779_126442168043001_6934727476825432697_n

Konkurs „Diagnostyczny Maj” jest organizowany od 2011 roku w jednym celu. Od ośmiu lat poszukujemy i namawiamy innych do poszukiwania młodych wykładowców prezentujących różnorodne zagadnienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, którzy zechcieliby dotrzeć ze swoim przekazem do najbardziej zainteresowanych diagnostyką słuchaczy – diagnostów laboratoryjnych. Zależy nam na ciągłym powiększaniu grona naszych wykładowców.

[Czytaj dalej…]

„Diagnostyczny Maj 2019” Sesja Naukowa podsumowująca konkurs prac młodych naukowców

Zapraszamy na:   „Diagnostyczny Maj 2019”  Sesja Naukowa podsumowująca konkurs   prac młodych naukowców

 

Program Sesji Naukowej:

 

  1. Otwarcie Sesji Naukowej i powitanie Uczestników
  2. Diagnostyka laboratoryjna tu i teraz. Gdzie jesteśmy? Prof. Bogdan Solnica 30’
  3. Hemofilia- historia diagnostyki i terapii Dr Ewa Stefańska-Windyga 30’
  4. Homo diagnosticus Dr Wojciech Gernand 30’

[Czytaj dalej…]

70 lat krwiolecznictwa na Lubelszczyźnie

Dyrektor RCKiK w Lublinie zaprasza na konferencję naukową

70 LAT KRWIODAWSTWA NA LUBELSZCZYŹNIE

Lublin 16 października 2019 r.

Miejsce spotkania:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul Spokojna 4 sala „Kolumnowa”

 

11.00-11.30 Uroczyste Otwarcie Konferencji
dr n. med. Elżbieta Puacz
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

11.30- 12.00 „Dobieranie krwinek czerwonych w różnych sytuacjach klinicznych”
dr hab. med. Jagoda Fabijańska-Mitek,
Kierownik Zakładu Immunohematologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

12.00- 12.30 „Poprzetoczeniowe reakcje hemolityczne”
dr hab. n. med. Jolanta Korsak
Kierownik Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa

12.30- 13.00 ” Znaczenie badań przeglądowych czynników zakaźnych dla bezpieczeństwa
przetoczeń krwi i jej składników”
mgr Ewę Sulkowską
kierownik Pracowni Badań Weryfikacyjnych Zakładu Wirusologii IHiT

13.00-13.30 „Diagnostyka przecieku płodowo-matczynego – podsumowanie 10-letnich badań
prowadzonych w RCKiK w Lublinie”
dr n. med. Aleksandra Teodorczyk-Winnicka
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Zapraszamy po potwierdzeniu rejestracji b.peksa@rckik.lublin.pl

[Czytaj dalej…]

Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób pasożytniczych człowieka

Kurs specjalistyczny realizowany w ramach projektu
„Profesjonalny diagnosta laboratoryjny”

 

Projekt:

Projekt „Profesjonalny diagnosta laboratoryjny” nr POWR.05.04.00-00-0137/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie przy współpracy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej o. Lublin oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

[Czytaj dalej…]