Niestabilna dławica piersiowa w dobie wysokoczułych testów troponin sercowych

cd. Na podstawie Wytycznych ESC dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w 2015 roku.

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Kardiologia Polska 2015; 73, 12: 1207–1294; DOI: 10.5603/KP.2015.0243

 

2.1.2. Niestabilna dławica piersiowa w dobie wysokoczułych testów troponin sercowych

Dławicę niestabilną definiuje się jako niedokrwienie mięśnia sercowego w spoczynku lub przy minimalnym wysiłku, w którym nie występuje martwica kardiomiocytów. Wprowadzenie wysokoczułych testów troponin sercowych zamiast standardowych oznaczeń u losowo wybranych pacjentów, przyjmowanych z powodu podejrzenia NSTE-ACS, spowodowało zwiększenie liczby rozpoznań MI (ok. 4-proc. bezwzględny i 20-proc. względny wzrost) i związany z tym spadek liczby rozpoznań UA [7–10]. W porównaniu z NSTEMI pacjenci z UA nie mają martwicy mięśnia sercowego, ryzyko zgonu jest u nich znacząco niższe i wydają się odnosić mniej korzyści z intensyfikacji leczenia przeciwpłytkowego, jak również z wczesnej strategii inwazyjnej [2–4, 6–13].

NSTE-AC –  ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST

MI -zawał serca

UA- dławica niestabilna

NSTEMI – zawał serca bez uniesienia odcinka ST

 

 

Dodaj komentarz