Troponina T czy troponina I

Czy jeszcze zadajemy sobie jeszcze pytane, którą z troponin powinniśmy wykonywać diagnostykę zawału ?

Faktem jest, iż  kompleks troponinowy, zbudowany jest z trzech polipeptydów:

a)Troponiny T (TnT) wiążącej się z tropomiozyną oraz z dwoma pozostałymi

b)Troponiną I (TnI)

c) Troponiną C (TnC).

Troponina I hamuje działanie aktyny F z miozyną, natomiast zadaniem troponiny C jest wiązanie jonów wapnia.

Bardzo ważnym aspektem z diagnostycznego punktu widzenia jest fakt, iż sekwencja Troponin pochodzenia sercowego różni się od sekwencji troponin mięśni szkieletowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że cytoplazma kardiomiocytów zawiera niewielką ilość wolnych troponin TnT i TnI, to już nawet niewielkie uszkodzenia błony komórkowej (np. we wstępnej fazie niedotlenienia mięśnia sercowego) powoduje ich uwolnienie i możliwość wykrycia ich w badanej próbce krwi.

 W krwi zdrowego pacjenta stężenie troponin powinno być nieoznaczalne.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami ESC / PTK  wysokoczułe testy troponin T i I mają porównywalną dokładnością diagnostyczną, natomiast wysokoczułe testy troponiny T mają większą wartość prognostyczną .  Tak więc do celów diagnostycznych nie ma znaczenia czy stosuje się troponinę T hs  czy troponinę I hs.  Do celów prognostycznych / rokowniczych lepsza jest troponina T hs.
Zwrócono mi uwagę, że powinnam raczej zadać pytanie czy są laboratoria w których wykorzystuje się jeszcze „stare, standardowe” testy troponinowe czy we wszystkich posługujemy się już testami wysokoczułymi ?  Bo zalecenia wyraźnie mówią:  Oznaczenie biomarkera uszkodzenia kardiomiocytu, najlepiej za pomocą wysokoczułego testu troponiny sercowej, jest obowiązkowe u wszystkich pacjentów z podejrzeniem NSTE-ACS.
Ostatnio też przeczytałam, iż z powodu braku standaryzacji oznaczeń cTnI, niemożliwe jest określenie jednego uniwersalnego zakresu referencyjnego dla tej troponiny.  Tego problemy nie mamy przy oznaczaniu troponiny cTnT. Z powodów licencyjnych wszyscy producenci muszą mieć identyczne warunki analityczne i kliniczne. Wartość 99-tego percentyla  dla obecnie dostępnego oznaczania troponiny T o wysokiej czułości wynosi 14 ng/l.
A u Was, jeśli oznaczacie cTnI ile wynosi 99-ty percentyl?

 

One Comment

Dodaj komentarz