Implikacje kliniczne związane z wysokoczułymi testami troponin sercowych

cd.   Na podstawie Wytycznych ESC dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w 2015 roku.

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Kardiologia Polska 2015; 73, 12: 1207–1294; DOI: 10.5603/KP.2015.0243

troponiny

Dodaj komentarz