4 Comments

  1. Jarek

    U chorych na szpiczaka występują często inhibitory trombiny,stad wydłużenie czasu TT. Pod wpływem trombiny dochodzi do przejścia fibrynogenu w fibrynę w przypadku inhibicji dojdzie do wydłużenia czasu TT.

Dodaj komentarz