Cytrynian buforowany czy niebuforowany?

Pobierając  krew  do badań hemostazy nie podlega dyskusji zastosowanie cytrynianu sodu o stężeniu 3,2% , ale nie ma jasnych danych na temat przewagi buforowanego cytrynianu nad niebuforowanym.

Towarzystwa międzynarodowe do oznaczania czasów krzepnięcia, czynników krzepnięcia zalecają cytrynian niezbuforowany.

3,2% buforowany cytrynian w mieszaninie z teofiliną, adenozyną i dipirydamolem (CTAD), stabilizuje płytki i blokuje reakcję uwalniania płytkowego stosowany jest w analizatorze PFA . Producent PFA100/200 dopuszcza także  probówki zawierające 129 mM cytrynian sodowy (3,8%) w badaniach funkcji płytek krwi. Nie zaleca stosowania się niebuforowanego cytrynianu sodu.

Dodaj komentarz