Dokładność i poprawność pomiaru

Dziś za słownikiem metrologii podam dwa terminy, które wg mnie przydadzą się w naszej pracy, a są często mylone: dokładność i poprawność.

Zgodnie z definicją znajdującą się w Międzynarodowym słowniku metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)PKN-ISO/IEC Guide 99 kwiecień 2010:

Dokładność pomiaru,

zbieżność zachodząca pomiędzy wartością zmierzoną, a wartością prawdziwą (…)

UWAGA 2 Terminu „dokładność pomiaru ” nie należy używać w sensie poprawności pomiaru (…)

Poprawność pomiaru,

zbieżność zachodząca pomiędzy średnią z nieskończonej liczby powtórzonych wartości wielkości zmierzonych, a wartością wielkości odniesienia.

UWAGA 2 Poprawność pomiaru pozostaje w odwrotnej zależności od błędu pomiaru systematycznego, ale nie zależy od błędu pomiaru przypadkowego

UWAGA 3 Terminu dokładność pomiaru nie należy używać w sensie „poprawność pomiaru ” i vice versa

Dodaj komentarz