Granica wykrywalności, granica oznaczalności

GRANICA WYKRYWALNOŚCI (LOD)

Granica wykrywalności to:

  • punkt, w którym mierzona wartość jest większa od niepewności związanej z jej pomiarem,
  • najmniejsze stężenie substancji w próbce, które może być wykryte, ale niekoniecznie oznaczone ilościowo.

 

GRANICA OZNACZALNOŚCI (LOQ)

Granica oznaczalności wyraża najniższe stężenie substancji badanej w próbce, które może być oznaczone z odpowiednią precyzją i dokładnością.

Dodaj komentarz