Definicje – błąd pomiaru

Wakacje, to czas poświęcony, przynajmniej u mnie dopuszczalnym błędom pomiarowym.

Zgodnie z Międzynarodowym słownikiem metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nim związane (VIM). Wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny kwiecień 2010.

 Błąd pomiaru to wartość wielkości zmierzona minus wartość odniesienia.

UWAGA 1 Pojęcia „błąd pomiaru”, można używać zarówno:

  1. Kiedy istnieje wielkość odniesienia, co ma miejsce, kiedy wzorcowania dokonuje się za pomocą wzorca pomiarowego z wartością wielkości zmierzoną o pomijalnie małej niepewności pomiaru lub kiedy dana jest wartość wielkości umowna, w którym to przypadku znany jest błąd pomiaru oraz
  2. Jeżeli można uznać, że menzurand reprezentowany jest przez pojedynczą wartość wielkości prawdziwą lub zbiór wartości wielkości prawdziwych o pomijanej rozpiętości, w którym to przypadku błąd pomiaru nie jest znany

UWAGA 2 Błędu pomiaru nie należy mylić z błędem wytwarzania lub z omyłką.

Całkowity błąd dopuszczalny wyraża, jak duża nieprecyzyjności jak duża niedokładność łącznie mogą być tolerowane w wyniku testu bez negatywnego wpływu na leczenie pacjenta spowodowanego interpretacją wyniku.

U nas w laboratorium staram się stosować TEa  ZGODNIE Z AKTUALIZACJĄ ZMIENNOŚCI BIOLOGICZNYCH DOKONANYCH PRZEZ ZESPÓŁ DR RICOS. Korzystam, ze strony    http://www.westgard.com/biodatabase1.htm

 

Dodaj komentarz