Wakaźniki jakości

Na jednym z wykładów Wojtek mówił o wskaźnikach jakości. Później pokazał się jego artykuł na ten temat, chyba w Diagnostyce Laboratoryjnej. Dziś miałam miłą rozmowę z młodą kobietą dotyczącą tego problem i przypomniałam sobie, że kiedyś miałam zamiar zmierzyć się z przynajmniej częścią tych wskaźników.

Wskaźniki jakości w Laboratorium Diagnostycznym wyznaczono zgodnie z wytycznymi IFCC Working Group on laboratory errors and patient safety

Wskaźniki jakości w laboratorium diagnostycznym – jakościowa lub ilościowa informacja związana ze zdarzeniem ( procesem lub wynikiem ). Poddana obserwacji umożliwiającej ocenę zmian zachodzących w czasie. Umożliwia sprawdzenie, czy zostały spełnione zdefiniowane oczekiwania w celu zapewnienia właściwych decyzji  i wyborów.

Wskaźniki jakości związane ze skierowaniem

QI-1  Liczba skierowań z określonym problemem diagn. / całkowita liczba skierowań

QI-2 Liczba wł. testów / liczba skier. z określonym problemem diagnostycznym

QI-3 Liczba skierowań bez identyfikacji lekarza / całkowita liczba skierowań

QI-4 Liczba skierowań niezrozumiałych / całkowita liczba skierowań

QI-5 Liczba skierowań z bł. identyfikacją pacjenta/ całkowita liczba skierowań

QI-6 Liczba skierowań z bł. identyfikacją lekarza/ całkowita liczba skierowań

QI-7 Liczba skierowań z bł. oznaczeniem  testów/ całkowita liczba skierowań

Wskaźniki jakości związane z próbką

QI-8 Liczba brakujących próbek/ całkowita liczba próbek

QI- 9 Liczba próbek pobr. do nieodpowiedniej probówki / całkowita liczba próbek

QI- 10 Liczba próbek z hemolizą / całkowita liczba próbek

QI-11 Liczba próbek ze skrzepem / całk. liczba próbek z antykoagulantem

QI- 12 Liczba próbek o zbyt małej ilości / całk. liczba próbek

QI – 13 Liczba próbek o złej proporcji krew: antykoagulant / całk. liczba próbek z antykoagulantem

QI-14 Liczba próbek zniszczonych w transporcie / całk. liczba próbek

QI-15 Liczba próbek źle oznakowanych/  całk. liczba próbek

QI-16 Liczba próbek źle przechowywanych / całk. liczby próbek

Faza analityczna:

QI-17 Liczb bł. wyników w EQA ( rok) / całkowitą liczbę wyników w EQA ( rok)

QI-18 Liczba powtórnych bł. w EQA ( rok) wynikających z przyczyn uprzednio usuwanych / całkowita liczba bł. wyników w EQA ( rok )

QI-19 Liczba wyników IQC o CV > od przyjętej wartości granicznej  ( rok) / całkowitą liczbę wyników IQC ( rok)

QI- 20 Liczba awarii sprzętu powodujących opóźnienie w wydawaniu raportów z badań ( rok) / całkowita liczba raportów z badań ( rok)

Raport, komentarze, wytyczne:

QI-21 Liczba raportów dostarczonych po obowiązującym czasie/ całkowita liczba raportów

QI-22 Liczba powiadomień o wartościach krytycznych / całkowita liczba wartości krytycznych

QI-23 Średni czas powiadomień o wartości krytycznej

QI-24 Liczba interpretacji, zawartych w raportach, które wpłynęły w pożądany sposób na proces diagnostyczny

QI- 25 Liczba wytycznych wydanych przez laboratorium we współpracy z klinicystami w ciągu roku

Formułowanie oczekiwań :  ciąg dalszy nastąpi….

 

Dodaj komentarz