spotkanie PTDL – Przypadki hematologiczne

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Sysmex zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 12 października 2018 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80
Temat warsztatów -„Przypadki hematologiczne”
Zostaną omówione konkretne przypadki pacjentów z różnymi problemami hematologicznymi z uwzględnieniem obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych, możliwości technologicznych analizatorów hematologicznych oraz mikroskopowych obrazów krwi obwodowej i szpiku.
Godz. 10:00 – 14:00
Wykładowca – Monika Błocka –Gumowska
Będziemy rozmawiać na teamt :
1.Niedokrwistości z niedoboru żelaza
2. Niedokrwistości megaloblastyczna
3. Niedokrwistość hemolityczna
4. Zakażenie bakteryjne
5. Mononukleoza zakaźna
6. Przewlekła białaczka szpikowa
7. Ostra białaczka promielocytowa
8. Nadpłytkowość samoista
9. Zespoły mielodysplastyczne

Dodaj komentarz