Apel o wsparcie

Dziś otrzymałam taki o to list:

My Diagności Laboratoryjni, Technicy analityki medycznej i pozostały personel Centralnego Laboratorium SPCSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie jesteśmy zbulwersowani i głęboko zaniepokojeni projektem likwidacji naszego Laboratorium na terenie Szpitala SPCSK. Centralne Laboratorium wykonuje rocznie ok. 2,5 ml badań, realizując zlecenia naszych klinicystów i lekarzy przychodni specjalistycznych. Jesteśmy nierozerwalną częścią procesu diagnostyczno- leczniczego i współuczestniczymy w opiece nad pacjentem. Dzięki dotychczasowej lokalizacji lekarze mogli w bardzo krótkim czasie uzyskać informacje często decydujące o życiu pacjentów. Pełnimy całodobowe dyżury obsługujące przede wszystkim izbę przyjęć, oddziały intensywnej terapii, oddziały pooperacyjne, wykonując ok. 1000 zleceń dziennie; w tym ok. 30% w trybie CITO i STAT. Nie do przecenienia jest nasza rola w wykonywaniu badań laboratoryjnych pacjentów klinik i przychodni transplantacyjnych, pacjentów udarowych, hematologicznych i z ostrymi zespołami wieńcowymi. W tych przypadkach krótki czas oczekiwania na wynik jest nadrzędnym i nieodzownym elementem procesu diagnostyczno- leczniczego.

Nasze Laboratorium istnieje od 1975 r., jest jednym z największych laboratoriów medycznych w Polsce, ośrodkiem opiniotwórczym, cieszącym się dużym uznaniem w środowisku medycznym. Na terenie Laboratorium funkcjonuje Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), w którym wysoko wykwalifikowana kadra prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego (English Division). W Laboratorium Centralnym odbywają się również szkolenia specjalizacyjne w postaci kursów i staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy wielu specjalności (alergologia, ginekologia, położnictwo, choroby zakaźne). Laboratorium bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu programów nauczania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Na terenie Zakładu od wielu lat odbywają się egzaminy specjalizacyjne z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Oczywiste jest, że przeniesienie części personelu i aparatury do innego, już istniejącego laboratorium mieszczącego się przy ul. Żwirki i Wigury (w którym aktualnie wykonuje się 0,6 mln badań rocznie), wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych badań i wydłuży czas oczekiwania na wynik. Ucierpią na tym przede wszystkim pacjenci, ale również personel zatrudniony w laboratorium. Skoro szpitale wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK)  mają zachować autonomię, to powinny posiadać również własne laboratoria.

Nasz apel kierujemy do osób i instytucji, które dostrzegają niepodważalną rolę, jaką pełni nasze Laboratorium w strukturze SPCSK.  Bez wsparcia z Państwa strony Laboratorium z długą historią, doświadczeniem, renomą i mające wpływ na rozwój diagnostyki laboratoryjnej w Polsce po ponad 40 latach funkcjonowania przestanie istnieć.

Pracownicy Laboratorium Centralnego SPCSK

ul Banacha 1a, Warszawa

 

One Comment

  1. mj

    Laboratorium nie jest likwidowane tylko przenoszone do nowego budynku. Planują zwolnienia ludzi w labie? Gdzie będzie wykonywane te 2,5 mln badań?

Dodaj komentarz