Postępowanie przedanalityczne- opracowanie materiału do badań.

Procedura diagnostyczna -wewnętrzna :

Postępowanie  przedanalityczne- opracowanie materiału do badań.

 1. Przeznaczenie, cel.

Celem procedury jest wystandaryzowane postępowanie w opracowywaniu materiału do badań.

 1. Zakres obowiązywania.

Dotyczy diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej wykonujących badania laboratoryjne.

 1. Terminologia.

Surowica – materiał ten otrzymujemy po odwirowaniu krwi pełnej, po zakończeniu procesu krzepnięcia, który przebiega z udziałem płytek krwi oraz czynników krzepnięcia. Surowica jest zatem pozbawiona czynników krzepnięcia natomiast wzbogacona w składniki uwolnione z płytek, aktywowanych w czasie procesu krzepnięcia oraz w ich metabolity.

Osocze– jest ubogokomórkową frakcją otrzymywaną przez odwirowanie krwi pełnej, do której dodano antykoagulant.

 1. Kompetencje.

Diagnosta laboratoryjny – jest uprawniony i ma obowiązek  wykonania  procedury.

Technik analityki medycznej jest uprawniony i ma obowiązek wykonania  procedury .

 1. Opis.

5.1 osocze cytrynianowe do badań koagulologicznych  wykonywanych w MLD :

Wirowanie:

 1. a) czas wirowania   15 min
 2. b) siła odśrodkowa [g] – 1500 (+ – 100) (wyższa – może aktywować płytki oraz powodować hemolizę)
 3. c) temperatura wirowania – pokojowa

5.2 surowica – do badań wykonywanych w MLD

Wirowanie:

 1. a) czas wirowania   10 min
 2. b) siła odśrodkowa [g] – w zakresie 1500- 2000 (wyższa może powodować hemolizę)
 3. c) temperatura wirowania – pokojowa

Uwaga: wirowanie próbek pobranych na skrzep należy przeprowadzać dopiero po pełnym wykrzepieniu krwi, co zwykle trwa około 30 min. Należy mieć na uwadze, że w próbkach pacjentów, którzy cierpią na zaburzenia krzepnięcia lub leczeni są substancjami przeciwkrzepliwymi skrzep może powstać z opóźnieniem.

5.3 Osocze do innych badań niż koagulologiczne  wykonywanych w MLD

Wirowanie:

 1. a) czas wirowania   10 min
 2. b) siła odśrodkowa [g] – w zakresie 1500- 2000 (wyższa może powodować hemolizę)
 3. c) temperatura wirowania – pokojowa

Uwaga: liczba obrotów wyliczana zgodnie ze wzorem lub podana przez producenta wirówek.

 1. Wskazówki i uwagi.

6.1.        Dokumenty związane

Rekomendacje:

Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej  diagnostyce zaburzeń hemostazy Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej rok 2014

W.G Guder, S. Narayanan, H.Wisser, B. Zawta Próbki: od pacjenta do laboratorium.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz