Erytroblasty

Erytroblasty

Erytroblasty (NRBC), czyli jądrzaste krwinki czerwone należą do komórek prekursorowych i w warunkach fizjologii dojrzewają w szpiku kostnym.

Oznaczenie erytroblastów metodą automatyczną

W metodach automatycznych erytroblasty są często zliczane i klasyfikowane do populacji krwinek białych (WBC). Powoduje to fałszywe zawyżenie liczby krwinek białych, opatrzone flagą o możliwości wystąpienia interferencji. W związku z tym, w przypadku podejrzenia obecności NRBC w próbce, należy wykonać rozmaz i manualną korektę liczby WBC. Nieliczne analizatory zliczają erytroblasty jako oddzielną populację i automatycznie korygują wartość WBC, dzięki czemu manualna weryfikacja nie jest konieczna.

Zliczanie manualne erytroblastów

Zwyczajowo wyniki podawane są jako liczba erytroblastów na 100 obejrzanych krwinek białych. Problematyczne może być odróżnienie erytroblastów od małych limfocytów, które są podobnej wielkości i mają podobne jądro, co może skutkować fałszywym zawyżeniem wartości WBC.

Erytroblasty u osób dorosłych

Pojawienie się ich we krwi obwodowej osób dorosłych wskazuje na występowanie poważnej patologii i może być spowodowane erytropoezą pozaszpikową lub uszkodzeniem bariery szpik-krew. Pojawienie się NRBC stanowi odzwierciedlenie znacznie nasilonej erytropoezy i może towarzyszyć prawie wszystkim rodzajom niedokrwistości – bardzo często pojawiają się w anemiach hemolitycznych, talasemiach, zespołach mielodysplastycznych, białaczkach oraz na skutek ostrych krwotoków lub w wyniku silnego niedotlenienia.

  • Liczba NRBC odzwierciedla nieefektywność erytropoezy. Im bardziej nieefektywna erytropoeza tym większa liczba NRBC.
  • NRBC są obecne najczęściej u pacjentów z oddziałów chirurgii ogólnej i urazowej (20%) i ich liczba koreluje ze śmiertelnością.
  • Skrining NRBC może być pomocny w szybkiej identyfikacji pacjentów z dużym ryzykiem, ponieważ obecność NRBC we krwi obwodowej jest obserwowana w  okresie względnie bliskim przed śmiercią.

Erytroblasty u noworodków i wcześniaków

We krwi noworodków i wcześniaków erytroblasty występują fizjologicznie. Jednak istnieje konieczność określenia ich liczby, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie właściwej liczby krwinek białych. U zdrowych noworodków erytroblasty znikają z krwioobiegu w przeciągu pierwszego tygodnia. U noworodków i wcześniaków, u których liczba NRBC jest powyżej zakresów referencyjnych, jako przyczynę można wskazywać przewlekłą lub pourodzeniową hipoksję, anemię, cukrzycę u matki, ostry stres lub choroby zakaźne.

Agnieszka Kowalczyk

Starszy Specjalista ds. Produktu

Sysmex Polska Sp. z o.o.

Dodaj komentarz