Liniowość metody

LINIOWOŚĆ

Liniowość metody analitycznej ma wykazać, że uzyskane wyniki pomiaru są wprost proporcjonalne do stężenia (zawartości) substancji oznaczanej w próbce, w danym zakresie.

Liniowość opisana jest równaniem matematycznym:

y = ax + b

w którym:

y – sygnał analityczny substancji oznaczanej,

x – stężenie substancji oznaczanej,

a – współczynnik nachylenia,

b – współczynnik przesunięcia.

lub

Liniowość to przedział zawartości analitu, dla którego sygnał wyjściowy urządzenia pomiarowego jest proporcjonalny do tej zawartości.

Dodaj komentarz