Jakie badania laboratoryjne należy wykonać przed planowymi zabiegami operacyjnymi

Dobór badań laboratoryjnych które wykonywane są przed planowanymi zabiegami operacyjnymi zależy od rozległości tegoż zabiegu oraz stanu pacjenta. To lekarz zawsze zleca nam badania, myślę jednak że warto zapoznać się z najnowszymi wytycznymi w tej sprawie.

 W  ubiegłym roku ostały opublikowane wytyczne National Institute for Health and Care Excellence (NICE) dotyczące zlecania badań laboratoryjnych przez zabiegami.

Zainteresowanym proponuję zapoznanie się z artykułem:

https://www.mp.pl/medycynarodzinna/artykuly/176304,dorosly-pacjent-przed-zabiegiem-chirurgicznym

 

Morfologia krwi

Jak wynika z wytycznych NICE, morfologii krwi nie powinno wykonywać się rutynowo u chorych w dobrym stanie ogólnym, kwalifikowanych do „małego” lub „pośredniego” zabiegu operacyjnego. Pobranie krwi na takie badanie rozważa się przed „pośrednim” zabiegiem operacyjnym u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub przewlekłą chorobą nerek (PChN), jeśli w chwili kwalifikacji do operacji występują wcześniej niezdiagnozowane objawy. Badanie to należy wykonać natomiast rutynowo przed „dużym” zabiegiem operacyjnym u każdego chorego niezależnie od stanu ogólnego ocenionego w skali ASA.

Badanie moczu

Nie zaleca się rutynowego wykonywania badania ogólnego moczu. Należy rozważyć wykonanie posiewu moczu, jeśli zakażenie układu moczowego może wpłynąć na podjęcie decyzji związanych z wykonaniem operacji.

Dodaj komentarz