Dopuszczalny czas transportu materiału pobranego na morfologię krwi pełnej

UWAGA: DOPUSZCZALNY CZAS JEST RÓŻNY W ZALEŻNOŚCI OD AUTORA

Próbki krwi nie powinny być transportowane nawet w temp. obniżonej do 4 oC. Badanie w analizatorze powinno być wykonane w ciągu 20 minut od pobrania krwi ( Dmoszyńska)

„Liczba płytek nie zmienia się znacząco w czasie do 8 godzin od pobrania krwi na wersenian sodowy (EDTA). Jednakże należy dążyć do tego, aby czas do wykonania pomiaru był jak najkrótszy”

( PŁYTKI KRWI W RUTYNOWEJ DIAGNOSTYCE HEMATOLOGICZNEJ PLATELET COUNTING IN BASIC HEMATOLOGICAL DIAGNOSTIC   Krzysztof Lewandowski)

„Stabilność niektórych parametrów związanych z objętością  płytek krwi  wynosi jedynie od 180 do 240 minut po pobraniu krwi.”

R Pińkowski – Płytki krwi

Próbka krwi z  EDTA wykazuje wzrost liczby monocytów od 4 do 10% po czterech godzinach od pobrania

Autorzy proponują abyśmy stosowali komentarze, gdy wykonujemy morfologię krwi pełnej wraz z rozmazem  pobraną ponad 2 godz. od oznaczenia.  Na przykład: „Ilość monocytów może być nieprawidłowo wysoka ponieważ krew na badanie  była  przechowywana dłużej niż 2 godziny. „

Lub odmowa wykonania badania : „maksymalny dopuszczalny czas transportu dla monocytów  został przekroczony. „

Albo :Wyniki nie są określone, ponieważ nie mogą być poprawnie ustalone. W celu określenia skorygować liczbę monocytów, czas transportu maksymalnie dwóch godzin, został przekroczony „

Podstawowe parametry morfologiczne zachowują stabilność do 24 godzin od momentu pobrania.

Autor nie ustalony ( znikł w czasie tworzenia)

 

Podstawowe parametry morfologiczne zachowują stabilność do 24 godzin od momentu pobrania

Rozmaz krwi należy wykonać do 6 godzin od pobrania, struktury wewnętrzne leukocytów ulegają naturalnej degradacji już kilka godzin po pobraniu.

Materiały firmy :  Greiner Bio-One Uwaga!!!

 

Parametry krwi pełnej-próbka powinna zostać poddana analizie w laboratorium przed upływem 4 h.

Hematologia kliniczna – Drew Provan, Charles R.J. Singer,  Trevor Baglin, John Lilleyman. Redaktor naukowy tłumaczenia Jerzy Hołowiecki 2004

 

One Comment

  1. diag

    Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment: 10 próbek morfologii pobranych świeżo (4 ml każda). Zrobiłem 3 oznaczenia z każdej w ciągu 20 min od pobrania.
    Potem 4 godziny od pobrania , 8 godzin od pobrania, i 24 godziny od pobrania (Przechowywane w tem. pokojowej). Policzyłem CV dla parametrów RBC, WBC, HGB, HCT, PLT i jedynie po 24 godzinach CV było powyżej 10 dla każdego parametru.
    A pomiędzy „świeżą” krwią a 4 godziną testy nie wykazały statystycznie istotnej różnicy pomiędzy parametrami.
    A Wy robiliście w swoich labach podobne doświadczenia?

Dodaj komentarz