IV Lubelskie Dni Wirusologiczne

Dziś otrzymałam mail od Pani profesor  Małgorzaty Polz-Dacewicz o treści jak poniżej:

Szanowna Pani

Uprzejmie informuję, iż Polskie Towarzystwo Wirusologiczne oraz Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy współudziale Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej są organizatorami ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „IV Lubelskie Dni Wirusologiczne”, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2017r. w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Energetyk” w Nałęczowie. W przeddzień konferencji, 20 września 2017 r. o godzinie 15:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTW połączone z wyborem nowych władz Towarzystwa, na które również bardzo serdecznie zapraszam.

Celem konferencji jest rozwijanie wiedzy z zakresu nowoczesnej wirusologii, zarówno doświadczalnej jak i klinicznej oraz integrowanie środowisk naukowców, mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych i lekarzy zajmujących się wirusologią i naukami pokrewnymi.

Lubelskie Dni Wirusologiczne są jedyną konferencją naukową w Polsce koncentrującą się na wirusologii jako odrębnej, interdyscyplinarnej dziedzinie naukowej, dlatego też mają szansę stworzenia najlepszego forum dialogu i dyskusji pomiędzy polskimi wirusologami. Zapewnią również możliwość kontaktu pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami firm.

Zachęcam do aktywnego udziału oraz bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o nadchodzącej konferencji wśród środowisk wirusologów oraz mikrobiologów, w szczególności zaś młodych pracowników nauki.

W imieniu organizatorów zapewniam, że dołożymy wszelkich starań aby IV LDW zapewniły doskonałą platformę dla wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu nowoczesnej wirusologii, jak również stworzyły atmosferę sprzyjającą integrowaniu naszego środowiska.

Tematyka konferencji:

Diagnostyka wirusologiczna – nowe technologie w diagnostyce.
Etiopatogeneza chorób wirusowych.
Immunologia zakażeń wirusowych.
Interakcje wirus-komórka.
Poszukiwania nowych leków o aktywności przeciwwirusowej.
Profilaktyka i terapia chorób wirusowych.
Wirusy onkogenne.

Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego

www.wirusologia.com.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego

Kierownik Zakładu Wirusologii UM w Lublinie

www.wirusologia.com.pl

https://www.facebook.com/events/253280485097864/

IV Lubelskie Dni Wirusologiczne
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego
Nałęczów, 21-23 września 2017r.

Kontakt z organizatorami:
konferencja@wirusologia.com.pl
sekretariat@wirusologia.com.pl
rejestracja@wirusologia.com.pl

Dodaj komentarz