Sprawdzenie parametrów wirowania wirówki w której jest otrzymywane osocze do oznaczeń koagulologicznych.

Sprawdzenie parametrów wirowania wirówki w której jest otrzymywane osocze do oznaczeń koagulologicznych. 

Postępowanie zgodne z  Rekomendacjami –  Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej  diagnostyce zaburzeń hemostazy Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej rok 2014

„Proponowane są różne parametry wirowania, ale większość autorów jest zgodna, że końcowym efektem wirowania jest uzyskanie osocza, w którym nie może być więcej płytek niż 10 x 109 /l

   W związku z powyższym zaleca się sprawdzanie parametrów wirowania przed dopuszczeniem wirówki do pracy w laboratorium. Z doświadczenia autorów wynika, że wystarczy oznaczyć liczbę płytek krwi po odwirowaniu krwi w trzech próbkach pochodzących od pacjentów „typowych” dla danego laboratorium i trzech – od zdrowych dawców”

[Czytaj dalej…]

Osad moczu/czas transportu

Celem ilościowego badania laboratoryjnego jest określenie stężenia lub aktywności diagnostycznie istotnego składnika analizowanego w płynach ustrojowych w celu uzyskania informacji o sytuacji klinicznej pacjenta. Oznacza to, że skład próbek poddawanych analizie nie może ulec zmianie podczas fazy przedanalitycznej (pobieranie próbek, transportowanie, przechowywanie, przygotowywanie próbek).

[Czytaj dalej…]

Wartości krytyczne

Poniżej podaję propozycję procedury dotyczącą powiadamiania o wartości krytycznej zaistniałej w wyniku wykonywania zleconych badań.

  1. Przeznaczenie, cel.

Usystematyzowanie zasad postępowania w przypadku wystąpienia wartości krytycznych podczas wykonywania badań laboratoryjnych w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta objętego opieką medyczną w Naszym Szpitalu. Bezpieczeństwo pacjenta zależy także od realizowanego na czas standaryzowanego powiadomienia lekarza o uzyskaniu wartości krytycznej.

[Czytaj dalej…]

Komunikacja medyczna

Na czym polega komunikacja medyczna? Czy różni się od komunikacji w naszym życiu prywatnym ?

Byłam dziś na ciekawym wykładzie dotyczącym między innymi komunikacji medycznej. Prowadziła go Pani Maria Nowina Konopka.

Poniżej podaję link do książki, którą można przeczytać w internecie.

[Czytaj dalej…]