Ciekawe komórki – część 4

Prolimfocyty

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi.

Markery diagnostyczne zapalenia wątroby

Podstawowymi wskaźnikami określającymi fizjologiczny stan wątroby są znane od dawna biochemiczne markery: transaminaza alaninowa, transaminaza asparaginianowa, fosfataza alkaliczna, albuminy, białko całkowite, bilirubina, gammaglutamylotranspeptydaza oraz fibrynogen. Do powyższych często dodaje się poziomy aktywności mniej specyficznych enzymów (kinaza kreatyninowa, dehydrogenaza sorbitolowa, dehydrogenaza glutaminianowa i mleczanowa, 5’-nukleotydaza), spowinowacone z testami koagulogicznymi. Współczesna medycyna używa wielu znanych zależności, konstelacji oraz algorytmów diagnostycznych dotyczących zmian stężeń wspomnianych markerów, pomagających dokładnie zidentyfikować poszczególne przypadki chorobowe związane z zaburzeniami w funkcjonowaniu największego narządu w ciele człowieka. Jednym ze znaczących wyzwań diagnostyki jest identyfikacja stanów zapalnych organu z pominięciem inwazyjnych testów biopsyjnych, które, z jednej strony, stanowią duże obciążenie dla pacjenta a z drugiej strony, angażują czasochłonną diagnostykę histopatologiczną. Odkrycia ostatnich lat pozwalają ocenić nie tylko ogólny stan narządu ale także zasugerować mechanizm powstania zmiany chorobowej co jest wyjątkowo przydatne zwłaszcza z punktu widzenia klinicystów i toksykologów.

[Czytaj dalej…]

Ciekawe komórki – część 3

Białaczka promielocytowa. Pałki Auera w promielocytach.

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi

Ciekawe komórki – część 2

Blasty

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi

Ciekawe komórki – Plazmocyty płomieniowate

1 kwietnia 2016 roku, Pani Ewa Wójcik (osoba, która czyta szpiki w naszym laboratorium), znalazła bardzo interesujące komórki. Określiła je jako plazmocyty płomieniowate.
Komórki płomieniowate występują u chorych z niewydzielającą postacią szpiczaka plazmocytowego. Charakteryzują się niezdolnością do wydzielania z cytoplazmy wytworzonego białka monoklonalnego. Z tego powodu w surowicy i moczu chorych brak jest białka M.
Nazwa komórki wywodzi się z charakterystycznego wyglądu komórek spowodowanego obecnością w cytoplazmie kwasochłonnej bezpostaciowej substancji odpowiadającej zmagazynowanemu w komórce niewydzielonemu białku M.
Komórki płomieniowate wyglądają tak:

Materiał do badań markerów zakażeń

Przeglądając lutowe wydanie LabForum znalazłam artykuł Aleksandra Mazura Znaczenie fazy przedanalitycznej w diagnostyce chorób zakaźnych. Zainteresował mnie on, ponieważ, tak jak w większości innych laboratoriów, u nas też, wykorzystywanym materiałem do oznaczania serologicznych markerów zakażeń jest surowica. Wszyscy znamy zarówno zalety, jak i ograniczenia tego materiału, szczególnie u pacjentów szpitalnych. Autor natomiast proponuje inne rozwiązanie – osocze. Nie tylko proponuje, ale i uzasadnia, dlaczego jest to lepsze, a także tańsze rozwiązanie.
Wydaje mi się, że propozycja ta jest warta zastanowienia. Tylko… jak wszyscy wiemy, wprowadzanie zmian jest trudne.

Papierosy są boskie

Papierosy są boskie, Richard Klein

Przełożył Jacek Spójny, Czytelnik Warszawa 1998.

Jeden palacz na czterech skraca swoje życie o 20 lat i umiera przed 65 rokiem życia. Tak straszą nas media i minister zdrowia (każdy, niezależnie od opcji politycznej). Jednakże faktem jest też, iż  ludzie palili, palą i chyba będą palili papierosy. I dlatego, gdy w ręce wpadła mi książka o tytule – Papierosy są boskie – nie mogłam się jej oprzeć.

Czy autor – Richard Klein – występuje przeciwko rozwijającej się manii zdrowego trybu życia? Tego nie zauważyłam. Natomiast wiem, iż stawia przed sobą inny, dość niezwykły cel – chce pokazać, że w tym małym przedmiocie kryje się coś więcej niż tylko nieuchronny rak płuc. [Czytaj dalej…]

Ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach (RET-He) wyznacznikiem jakości erytropoezy

Pomiar liczby retikulocytów jest szybkim parametrem „ilościowym” erytropoezy w szpiku. Ponadto w przypadku niedoboru żelaza, retikulocyty stają się pierwszymi komórkami wykazującymi anemię. Z tego powodu, oprócz oceny ilościowej, ważne jest określenie czy nowo utworzone krwinki czerwone będą prawidłowo spełniać swoją funkcję. Jest to możliwe dzięki parametrowi RET-He, odzwierciedlającemu średnią zawartość hemoglobiny w retikulocytach (wyrażoną w pg). Pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach oznacza:
● możliwość oceny aktualnej podaży żelaza dla erytropoezy i tym samym oceny „jakości” nowo utworzonych komórek,
● zdolność do rozpoznania zmiany statusu żelaza o wiele wcześniej niż poprzez pomiar zawartości hemoglobiny w dojrzałych krwinkach czerwonych,
● możliwość oceny zmiany stanu niedokrwistości.

RET-He dostarcza informację o aktualnej dostępności biologicznej żelaza dla erytropoezy – niska wartość oznacza brak żelaza lub brak dostępności biologicznej żelaza do erytropoezy. Na analizowany parametr nie ma wpływu obecność lub nieobecność stanu zapalnego oraz nie występuje zmienność dobowa.

Wykorzystanie RET-He

[Czytaj dalej…]

Czarna ospa we Wrocławiu -1963

zaraza

JERZY AMBROZIEWICZ

Zaraza

Wydawnictwo Dowody na Istnienie 2016

Ostatnia w Polsce epidemia ospy prawdziwej (zwanej czarną ospą) wybuchła latem 1963 roku we Wrocławiu. Została przywieziona przez Polaka wracającego z Indii. Był nim oficer SB Bonifacy Jedynak. 2 czerwca zgłosił się do szpitala MSW przy ul. Ołbińskiej, gdzie po konsultacjach z Zakładem Medycyny Tropikalnej w Gdańsku błędnie zdiagnozowano u niego malarię. Po krótkim pobycie w szpitalu wyzdrowiał i w połowie czerwca został wypisany do domu. W rzeczywistości przywiózł w swoim organizmie wirusa ospy prawdziwej, którym zdążył zarazić w czasie pobytu w separatce w szpitalu tylko jedną osobę – salową, która stała się wtórnym źródłem epidemii. Od wspomnianej salowej, która zachorowała na łagodną odmianę ospy prawdziwej, zaraziła się jej córka – pielęgniarka. Od salowej zaraził się również jej syn, następnym zarażonym był lekarz, u którego salowa szukała porady. W żadnym z tych przypadków choroby nie rozpoznano jako ospy prawdziwej, wysypkę przypisywano zaś ospie wietrznej. Zachorowało 99 osób, (w tym 25 pracowników służby zdrowia), z których siedem zmarło (4 osoby to personel medyczny). Miasto zostało na kilka tygodni sparaliżowane i odcięte od reszty kraju.

[Czytaj dalej…]

Nowy marker wycieku PMR i resztkowej funkcji nerek

Beta-trace Protein, białko znane również, jako syntaza D2 prostaglandyny. Jest to drugie, co do częstości występowania białko w PMR o rozmiarze cząstki: ~24 kDa, podlega filtracji w kłębuszkach nerkowych

BTP znajduje się w płynie mózgowo-rdzeniowym, przychłonce (perylimfa, płyn występujący w uchu wewnętrznym), surowicy/osoczu. Poziomy białka w poszczególnych płynach ustrojowych kształtuję się następująco:

W surowicy:  0.59±0.23 mg/l*

W PMR: 19.6±5.8 mg/l* (ok 33x wyższe)

W przychłonce: 51.5±48.9 mg/l† (ok 100x wyższe)

[Czytaj dalej…]