Błądzą wszyscy (ale nie ja)…

Błądzą wszyscy (ale nie ja)

Dlaczego usprawiedliwiamy głupie  poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania”

 

Autor: Elliot Aronson, Carol Tavris

Wydawnictwo: Smak słowa

Wydanie polskie: 10/2008

 

Lubię książki, które mają dobre tytuły. Ten spełnia wszystkie moje wymagania. Pierwszy raz książkę tę przeczytałam dzięki Wojtkowi jakiś czas temu. Później komuś ją pożyczyłam. Nie oddał. Kupiłam nową w formie elektronicznej.
Autorzy „Błądzą wszyscy (ale nie ja)…” pokazują wiele przykładów, jak w praktyce działają mechanizmy radzenia sobie z dysonansem poznawczym. Książka ta przedstawia, dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, nietrafne decyzje czy też szkodliwe działania i mimo tego trwamy w przekonaniu, że to my mamy rację.

[Czytaj dalej…]

Mleczany – wprowadzenie do metabolizmu

Glikoliza to główny szlak metabolizmu glukozy, fruktozy, galaktozy oraz innych cukrów dietarnych. Przebiega ona we wszystkich komórkach, z czego prym wiodą tkanki mięśniowe. Proces może przebiegać zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, w zależności od dostępności tlenu i łańcucha transportu elektronów. Im mniejsza dostępność tlenu, tym więcej pirogronianu (produktu glikolizy) przekształcane jest w mleczan, zamiast trafić do utleniania w cyklu kwasu cytrynowego. Epizody beztlenowe są nader częste w mięśniach, zwłaszcza u osób wykazujących aktywność fizyczną. Dotyczy to szczególnie mięśni szkieletowych a najbardziej włókien białych, gdzie szybkość wykonywanej pracy, a z nią potrzeba tworzenia ATP, może przewyższać szybkość, z jaką tlen może być pobierany i wykorzystany. Glikoliza w erytrocytach zawsze kończy się utworzeniem mleczanu, gdyż w tych komórkach brak jest mitochondriów odpowiedzialnych za glikolizę przy użyciu tlenu. Innymi tkankami, w których proces beztlenowy zasadniczo przeważa nad tlenowym, są: tkanka mózgowa, jelitowa, rdzeń nerki, siatkówka oka i skóra. Wątroba, kora nerki i serce to organy, które w warunkach fizjologicznych pobierają mleczan i utleniają go, ale podczas niedotlenienia organizmu mleczan jest przez nie wytwarzany. W takich sytuacjach (niedotlenienie) oraz w przypadkach, gdy glikoliza jest upośledzona (np. poprzez brak lub defekt enzymów) podstawowymi objawami są uczucie zmęczenia oraz niedokrwistość hemolityczna. W tkankach nowotworowych (szybko rosnących) glikoliza przebiega z dużym natężeniem, powstają znaczne ilości pirogronianu, ulegającemu redukcji do mleczanu – ten proces objawia się miejscowym zakwaszeniem guza, wzrostem stężenia mleczanu we krwi i podwyższeniu aktywności dehydrogenazy mleczanowej. Mleczan z krwiobiegu wyłapywany jest w wątrobie, gdzie jest wykorzystywany w zużywającym energię procesie glukoneogenezy do produkcji glukagonu.

[Czytaj dalej…]

Definicje – błąd pomiaru

Wakacje, to czas poświęcony, przynajmniej u mnie dopuszczalnym błędom pomiarowym.

Zgodnie z Międzynarodowym słownikiem metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nim związane (VIM). Wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny kwiecień 2010.

 Błąd pomiaru to wartość wielkości zmierzona minus wartość odniesienia.

UWAGA 1 Pojęcia „błąd pomiaru”, można używać zarówno:

  1. Kiedy istnieje wielkość odniesienia, co ma miejsce, kiedy wzorcowania dokonuje się za pomocą wzorca pomiarowego z wartością wielkości zmierzoną o pomijalnie małej niepewności pomiaru lub kiedy dana jest wartość wielkości umowna, w którym to przypadku znany jest błąd pomiaru oraz
  2. Jeżeli można uznać, że menzurand reprezentowany jest przez pojedynczą wartość wielkości prawdziwą lub zbiór wartości wielkości prawdziwych o pomijanej rozpiętości, w którym to przypadku błąd pomiaru nie jest znany

UWAGA 2 Błędu pomiaru nie należy mylić z błędem wytwarzania lub z omyłką.

[Czytaj dalej…]

Wybór odczynnika do APTT – pierwsza odpowiedź

Na wstępie krótka definicja pojęcia „kefalina” – jest to fosfatydyloetanoloamina występującej w tkance mózgowej. Pojęciem szerszym jest fosfolipid, którym także jest kefalina. Na rynku występują różne fosfolipidy: zwierzęce, roślinne oraz syntetyczne.

We wszystkich odczynnikach do APTT Stago fosfolipidy pochodzą z mózgu króliczego, w odczynniku Pathromtin SL i ActivFS (Siemens) są pochodzenia roślinnego (np. w przypadku ActivFS są z ziaren soi) a w odczynniku SynthAsil i aPTT SP (IL) są syntetycznymi fosfolipidami.

[Czytaj dalej…]

Kat miłości

Kat miłości. Opowieści psychoterapeutyczne

Irvin David Yalom

Wydawnictwo: Czarna Owca

 

 

Książka Irvina Yaloma „Kat miłości” to zbiór dziesięciu historii jego pacjentów. Zmagają się oni z różnego rodzaju problemami, takimi jak samotność, migrena, impotencja, pogarda dla samego siebie, otyłość, żałoba, obsesyjna miłość, huśtawki nastrojów, depresja. W trakcie terapii okazuje się, że u podstaw ich problemów leży weltschmerz.

[Czytaj dalej…]

Wakaźniki jakości

Na jednym z wykładów Wojtek mówił o wskaźnikach jakości. Później pokazał się jego artykuł na ten temat, chyba w Diagnostyce Laboratoryjnej. Dziś miałam miłą rozmowę z młodą kobietą dotyczącą tego problem i przypomniałam sobie, że kiedyś miałam zamiar zmierzyć się z przynajmniej częścią tych wskaźników.

Wskaźniki jakości w Laboratorium Diagnostycznym wyznaczono zgodnie z wytycznymi IFCC Working Group on laboratory errors and patient safety

[Czytaj dalej…]

Inhibina

           Ihibiny to białka wytwarzane przez komórki warstwy ziarnistej pęcherzyka jajnikowego (u kobiet), oraz komórki Sertolego (u mężczyzn) w odpowiedzi na hormon folikulotropowy. Główną rolą inhibin jest regulacja wydzielania FSH przez negatywne sprzężenie zwrotne. Inhibina w dużej ilości występuje w nasieniu i płynie pęcherzykowym, można ją także wykryć w surowicy. Oznaczanie inhibin zazwyczaj opiera się na technice immunoassay, co powoduje, że wykrywamy peptyd (lub raczej jego fragment) do którego ma powinowactwo użyte przeciwciało. W rzeczywistości inhibina inhibinie nierówna. Wspólną ich cechą jest budowa dimeryczna, łańcuch alfa (ok. 18 kDa) i łańcuch beta (13-15 kDa). Złożoność budowy i zmienność różnych wariantów polipeptydu sprawia,            że powinniśmy raczej mówić o grupie porównywalnych białek – inhibin, niż o inhibinie jako takiej, w niniejszym poście jednak tradycyjnie umieścimy warianty w jednym worku określając je wspólnym mianem: inhibina.

[Czytaj dalej…]

Czy Bogowie jedzą owsiankę?

Przeglądając strony internetowe księgarni natrafiałam co jakiś czas na tytuły typu „Bogowie medycyny” czy „Cudowne ręce” ze zdjęciami mężczyzn w kitlach na okładkach. Ponieważ mnie to zaintrygowało, postanowiłam trochę zgłębić temat.

Zacznijmy od definicji. Jak zawsze Wikipedia jest nieoceniona.

Bóg  istota nadprzyrodzona, której istnienie uznaje większość religii… Ogólnie rzecz biorąc, istnieje rozróżnienie na Boga (pisanego wielką literą), który jest tylko jeden, oraz na bogów (pisanych małą literą), których może być wiele…

[Czytaj dalej…]

ABC badań laboratoryjnych. Układ krzepnięcia – badanie i interpretacja

Kiedy rano budzę się zbyt wcześnie, aby wstać z łóżka i przygotować się do trudów dnia  robię prasówkę. Dziś znalazłam artykuł dotyczący podstawowych informacji na temat układu krzepnięcia – link poniżej

http://www.mp.pl/pediatria/praktyka-kliniczna/badania-bilansowe/139652,uklad-krzepniecia-badanie-i-interpretacja

[Czytaj dalej…]

Jak wybrać „dobry” odczynnik do APTT ?

Jedna z firm napisała w swoich materiałach informacyjnych- „wybór odczynnika do APTT jest prawdziwym wyzwaniem dla laboratorium”. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. Dlatego przed wyborem odczynnika powinniśmy zastanowić się jakie informacje nasi zleceniodawcy chcą od nas otrzymać.

Czy będzie to: określenie ryzyka krwawienia ?

Czy: mamy monitorować terapię heparyną niefrakcjonowaną?

Czy: wykrywać antykoagulant tocznia ?

[Czytaj dalej…]