Przypadek nr 2 (też nieocenionego Pawła)

Student 3-go roku medycyny (grupa krwi A Rh+) po wysłuchaniu wykładu  z diagnostyki laboratoryjnej choroby von Willebranda, na podstawie obserwacji (przedłużające się krwawienia po urazach, rozległe siniaki po uderzeniu w nogę, brak natomiast spontanicznych krwawień oraz ujemna historia w kierunku skazy krwotocznej w rodzinie) wysnuł przypuszczenie, iż cierpi na tę właśnie skazę krwotoczną. Poprosił o wykonanie podstawowych badań. Otrzymał następujące wyniki:

[Czytaj dalej…]

spotkanie Lubelskiego Oddziału PTDL – 15 września 2016

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Siemens Healthcare Sp. z o. o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15 września 2016 r, w Lublinie w hotelu Fokus, al. Kraśnicka 80 o godz. 12

Program spotkania
1.sprawy organizacyjne

2.INNOVANCE ® DTI. Pewne i wiarygodne oznaczanie Dabigatranu- Adrian Poloczek

3.Nowe doustne antykoagulanty okiem diagnosty laboratoryjnego- Paweł Kozłowski

Wapń całkowity, zjonizowany i skorygowany

Wapń jest pierwiastkiem zaliczanym do makroelementów – jego zawartość w organizmie dorosłego człowieka wynosi około 20 – 25 g / kg beztłuszczowej masy ciała.

Stężenie wapnia w surowicy waha się w granicach 8,8–10,6 mg/dl (2,20–2,65 mmol/l)1.

Homeostazę wapniową regulują trzy hormony – PTH produkowany przez przytarczyce, aktywna postać witaminy D3 – 1,25(OH)2D3 powstająca w nerce i Kalcytonina produkowana przez tarczycę.

[Czytaj dalej…]

deoksyhemoglobina

Deoksyhemoglobina stanowi część hemoglobiny zdolną do wiązania tlenu i tym samym tworzenia oksyhemoglobiny. Jest także nazywana hemoglobiną zredukowaną.

Jest używana w diagnostyce sinicy, zwłaszcza, gdy nie jest widoczna gołym okiem. Ale podniesiona jest w stanach cukrzycy typu I, hemoglobinopatiach i miażdżycy.

Czy ktoś ma więcej informacji na temat tej hemoglobiny ?

naprawdę?

http://www.rynekseniora.pl/praca/111/po_40_roku_zycia_nalezy_pracowac_3_dni_w_tygodniu,6424.html

Zdaniem australijskich naukowców osoby po 40. roku życia, by zachować swoją inteligencję, nie powinny pracować więcej niż 25 godzin tygodniowo.

Większa liczba godzin pracy i związany z tym stres oraz zmęczenie może uszkodzić funkcjonowanie poznawcze.

zakres pomiarowy

Nie wiem czy diagności mają problem z definicją zakresu pomiarowego. Wiem natomiast, że firmy diagnostyczne nie udźwignęły tego tematu. Wiem ponieważ czytam ulotki odczynnikowe, proszę o tabele z zakresami pomiarowymi sprzedawanych produktów.

Tak dla przypomnienia definicja poniżej:

Zgodnie z definicją znajdującą się w Międzynarodowym słowniku metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)PKN-ISO/IEC Guide 99 kwiecień 2010:

[Czytaj dalej…]

„Krążące” mikroRNA cz.2

Wzrost zainteresowania krążącymi miRNA pod kątem ich wykorzystania w praktyce diagnostyczno-klinicznej wiąże się z faktem, iż wykazują one szereg cech idealnego biomarkera. Zaobserwowano, że charakterystyczne dla danego schorzenia profile ich ekspresji są narządowo specyficzne, pozwalają odróżnić stany przednowotworowe od właściwej choroby nowotworowej oraz odznaczają się wysoką czułością w wykrywaniu zaburzeń. Wymienionych cech często brakuje powszechnie stosowanym obecnie markerom surowiczym.

[Czytaj dalej…]

Hb F – hemoglobina płodowa

W czasie ciąży organizm matki jest odpowiedzialny za dostarczanie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla z organizmu dziecka. Aby mogło to mieć miejsce niezbędny jest pełen kontakt zapewniany przez łożysko oraz taki przekaźnik tlenu, który zapewni odbiór pierwiastka z cząsteczki „dorosłej” hemoglobiny. W toku ewolucji ssaki nabyły zdolność syntezy unikalnej formy hemoglobiny – płodowej (Hb F). Cząsteczka Hb F zbudowana jest z dwóch łańcuchów alfa oraz dwóch łańcuchów gamma (α2 γ2). Dzięki takiej budowie ma większe powinowactwo do tlenu niż Hb A i może „zabierać” go hemoglobinom organizmu dorosłego. Ma także mniejsze powinowactwo do dwutlenku węgla, przez co jest on łatwo usuwany z organizmu płodu poprzez związanie z cząsteczką Hb A. Hemoglobina F w okresie życia płodowego jest produkowana dzięki ekspresji genów γ-globin. Owe geny wywodzą się z 5 kilobazowego (kbp) powtórzenia tandemowego.

[Czytaj dalej…]