Konkurs dla młodych, zdolnych

Szanowni Państwo,

 

„Diagnostyczny Maj” organizowany co dwa lata przez Lubelski Oddział  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowych. Osią tego spotkania jest konkurs na najlepszą prezentację w formie mini-wykładu przedstawianego przez najmłodszych diagnostów. Od wielu lat obserwujemy rosnący poziom wystąpień, doskonałe przygotowanie wykładowców i coraz ciekawsze zagadnienia poruszane podczas Konferencji. Niestety, wykłady pomimo znaczącego wkładu pracy w ich przygotowanie i konieczności opanowania emocji wykładowcy podczas publicznego wystąpienia są wartością zazwyczaj ulotną. Do dzisiaj wspominamy wspaniałe wystąpienia i doskonałe prezentacje ale… zachowanie ich na dłużej to trudność zmagania się z ludzką pamięcią, jej pojemnością i możliwością wykorzystania różnych ważnych informacji w codziennej praktyce. Z tego powodu mając nieukrytą chęć kontynuacji tego prestiżowego wydarzenia a jednocześnie dbając o trwałość włożonego wysiłku proponujemy zmianę formuły Konkursu na Najlepszą Pracą w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonaną przez młodego naukowca reprezentującego zawód medyczny (diagnostę laboratoryjnego, pielęgniarkę lub lekarza) i posiadającego prawo wykonywania zawodu lub studenta kierunku medycznego.

[Czytaj dalej…]

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego w Lublinie

Lubelski Oddział PTDL  24 maja 2019r organizuje Dzień Diagnosty Laboratoryjnego  pod hasłem – Diagności mają głos.  Będzie to spotkanie nieformalne, o  charakterze głównie integracyjnym w ramach którego, każdy  diagnosta  który wcześniej zapisze się na listę będzie mógł wystąpić  i wygłosić 10 minutową mowę na dowolny temat. Najważniejszym zadaniem będzie utrzymanie uwagi słuchających przez cały czas trwania wypowiedzi.

[Czytaj dalej…]

Listopadowe spotkanie lubelskiego oddziału PTDL

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.  zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 29 listopada 2018 r o godz. 13 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 100
Plan spotkania :
1. Sprawy organizacyjne
2. Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki chorób reumatoidalnych vs. oferta laboratoriów w Polsce. -Paweł Krzemień
3. Trudności w diagnostyce autoprzeciwciał – Paweł Krzemień
4. Badania kliniczne w Polsce i na świecie – Tomasz Bętkowski

zimne aglutyniny a wyniki badań laboratoryjnych

Nie minął jeszcze tydzień od warsztatów hematologicznych, a u nas pojawił się pacjent z zimnymi aglutyninami.  Jak zobaczycie później typowe, książkowe wyniki.  Pełnego wywiadu jeszcze nie udało mi się zebrać. Jedno jest pewne pacjent ma zdiagnozowaną ChZa.

Krew na morfologię była pobierana bezpośrednio przy aparacie , probówki ciepłe, igła też.

W załączniku wynik bezpośrednio z aparatu

wynik

z morfologii  wydaliśmy tylko:

WBC – 10,09

HGB 9,7

PLT 480

W surowicy hemoglobina  < 100 mg/dl –  dlatego wydaliśmy hemoglobinę z morfologii bez korekty.

Z badań biochemicznych :

haptoglobina nieoznaczalna

bilirubina cał. 3,1 mg/dl

bilirubina bezpośrednia  0,3 mg/dl

transaminaza asparaginianowa 64 U/l – nieznacznie podwyższona

potas w surowicy 5,68 mmol/l

w moczu na pasku hemoglobina na 2+

spotkanie PTDL – Przypadki hematologiczne

Lubelski Oddział PTDL wraz z firmą Sysmex zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 12 października 2018 r w Lublinie w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80
Temat warsztatów -„Przypadki hematologiczne”
Zostaną omówione konkretne przypadki pacjentów z różnymi problemami hematologicznymi z uwzględnieniem obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych, możliwości technologicznych analizatorów hematologicznych oraz mikroskopowych obrazów krwi obwodowej i szpiku.
Godz. 10:00 – 14:00
Wykładowca – Monika Błocka –Gumowska
Będziemy rozmawiać na teamt :
1.Niedokrwistości z niedoboru żelaza
2. Niedokrwistości megaloblastyczna
3. Niedokrwistość hemolityczna
4. Zakażenie bakteryjne
5. Mononukleoza zakaźna
6. Przewlekła białaczka szpikowa
7. Ostra białaczka promielocytowa
8. Nadpłytkowość samoista
9. Zespoły mielodysplastyczne