Analiza ogólna moczu z oceną mikroskopową osadu- do ewentualnego wykorzystania

Analiza ogólna moczu z oceną mikroskopową osadu.

Celem procedury jest opisanie wykonania analizy ogólnej moczu z oceną mikroskopową  osadu w celu standaryzacji badania.

 

Dotyczy diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej wykonujących analizę ogólną moczu z oceną mikroskopową osadu.

Diagnosta laboratoryjny – jest uprawniony i ma obowiązek samodzielnego wykonania  procedury.

Technik analityki medycznej jest uprawniony i ma obowiązek pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego wykonania  niniejszej procedury.

Badanie ogólne moczu polega na:

  1. określeniu cech fizycznych
  2. badaniu biochemicznym
  3. badaniu mikroskopowym osadu

[Czytaj dalej…]

Badania laboratoryjne a krew pobrana z portu dożylnego

Czy często wykonujecie badania z krwi pobranej z portu dożylnego? Czy wiecie, czy są takie informacje na skierowaniach, iż powyższy materiał pochodzi właśnie z portu?

Kilka uwag:

Najnowsze doniesienia mówią, że można, należy wykorzystywać port dożylny do pobierania krwi na badania, ale:

a) my diagności nie mamy prawa do pobierania materiału z portu,

b) mimo najnowszych zaleceń nie używania tzw. korków heparynowych są one dalej stosowane,

c) zgodnie z danymi literaturowymi na badania hemostazy nie wystarcza odrzucenie 5 ml krwi, aby parametry te były prawidłowe. Znaleźliśmy prace, które mówiły, że nawet odrzucenie 12 ml może powodować zaburzenia w oznaczanych czasach krzepnięcia.

Jakie są wasze doświadczenia w wykonywaniu badań z krwi pobranej z portu dożylnego?

RKZ – nasze potyczki z kontrolą wewnątrzlaboratoryjną

Na blogu: https://kontrolawmld.blogspot.com/…/kilka-sow-o-naszej-wewn…
napisałam, a właściwie rozpoczęłam pisać jak radzimy sobie z kontrolą wewnątrzlaboratoryjną RKZ . Jak przystało na osoby, które przeszły szkolenie z Wojtkiem Gernandem zaczęliśmy od odkreślenia dopuszczalnych błędów całkowitych.

W pierwszej części pokazałam wartości TEA, które uznaliśmy za dopuszczalne. Korzystaliśmy z różnych metod ich określania.

CDN

 

Kilka zdań o hemolizie

HEMOLIZA

  1. Hemoliza jest definiowana jako uwolnienie wewnątrzkomórkowych komponentów RBC oraz innych elementów morfotycznych krwi do przestrzeni zewnątrzkomórkowej (Guder 1995)
  2. Wyróżniamy dwa rodzaje hemolizy :

(a)    In vivo – co najmniej 50 przyczyn

(b)   In vitro –

Możliwe do odróżnienia na podstawie stężenia  haptoglobiny w surowicy krwi

  1. Hemoliza fizyczna powodowana jest niszczeniem RBC przez hipotonię obniżonym lub podwyższonym ciśnieniem.
  2. Hemoliza mechaniczna wywołana jest przepływem krwi przez urządzenie mechaniczne ( np. cewniki, zastawki sercowe) in vivo
  3. Hemoliza jest wykrywalna wizualnie przy stężeniu wolnej hemoglobiny > 200 mg/l
  4. Hemolizę in vitro można prawie zawsze uniknąć, gdy znany jest mechanizm hemolizy. Dlatego każda próbka hemolityczna powinna być udokumentowana, a przyczyna hemolizy powinna być zidentyfikowana ( Guder i WSP. 2002)

anty TSHR

Pani Agnieszka napisała do mnie w sprawie anty TSHR . Chciałam jej odpisać, ale adres mailowy jest nieprawidłowy i mi odrzuca odpowiedź. Proszę do mnie napisać na adres bpeksa@gmail.com

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna dla początkujących KATOWICE 09.02.2018

ZAPISY NA WARSZTATY Z KONTROLI WEWNĄTRZLABORATORYJNEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH:
KATOWICE  -9 LUTY 2018
– aktywne poszukiwanie źródeł informacji – przepisy, publikacje, podręczniki
– pojęcia związane z pomiarami i kontrolą jakości – definicje, skróty, ewolucja pojęć
– ustalanie dopuszczalnych błędów pomiarowych
– ocena metody pomiarowej – obliczenia, graficzna prezentacja, rozwiązania elektroniczne
– przygotowanie karty kontrolnej – przegląd stosowanych rozwiązań
– czytanie karty kontrolnej – samodzielny wybór reguł, rozpoznawanie nieprawidłowości
– metodpoza kontrolą – działania sprawdzające, naprawcze, reklamacja
– porównania międzylaboratoryj
ne – zasady uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości

ZA SZKOLENIE NIE BĘDZIE PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

na szkolenie zapisać można się tu :

https://kwldpkatowice.konfeo.com/pl/groups