Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej

 Przewodnik antybiotykoterapii szpitalnej 

autor – Danuta Dzierżanowska

wydawnictwo – Alfa Medica Press

Bielsko-Biała 2016, wyd.2

 

  1. Strategia polityki antybiotykowej w szpitalu
  2. Profilaktyka antybiotykowa w chirurgii
  3. Antybiotykoterapia empiryczna i celowana
  4. Czynniki etiologiczne zakażeń i antybiotykoterapia celowana
  5. Antybiotyki stosowane w praktyce szpitalnej
  6. Lekooporność szczepów szpitalnych
  7. Dawkowanie wybranych antybiotyków
  8. Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w Polsce

 

 

 

 

kolistyna

Zgodnie z zaleceniami EUCAST z 22 marca 2016 metodą referencyjną dla oznaczania wrażliwości na kolistynę jest metoda mikrorozcieńczeń (MIC).

(„CLSI-EUCAST joint Polymyxin Breakpoints Working Group and the following method for determination of colistin MIC was agreed: Reference testing of Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. is by the ISO-standard broth microdilution method (20776-1)

[Czytaj dalej…]

Acinetobacter baumannii – kolistyna

Informacje dotyczące leczenia infekcji wywołanej zakażeniem Acinetobacter baumannii – szczep wielooporny wrażliwy tylko na kolistynę.

 

  • Kolistyny nie podajemy w monoterapii
  • Kolistynę należy połączyć z karbapenemem pomimo oporności na tę grupę antybiotyków wykazaną w antybiogramie (alternatywnie można dokonać połączenia kolistyny z aminoglikozydem – gentamycyną,             NIE łączyć z amikacyną)

 

Dane na podstawie wykładów z IX Ogólnopolskiego Sympozjum pt.: „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń” zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.

 

Iwona Kozak-Wnuczek

Anna Krupa

Pierwszy post o tematyce mikrobiologicznej

Droga Koleżanko i Kolego,

Chciałam zwrócić Państwa uwagę na podstawowe badanie w diagnostyce mikrobiologicznej, które niestety coraz częściej jest niedocenione i pomijane w rutynowej diagnostyce bakteriologicznej, a mianowicie na bakterioskopie.Obserwacja mikroskopowa (co najmniej kilkunastu pól widzenia) w preparatu bezpośredniego lub wybarwionego i utrwalonego (zwykle pod powiększeniem 1000× z zastosowaniem immersji) ma olbrzymie znaczenie dla diagnozy i terapii pacjenta.Moją refleksję nad pomijaniem tego etapu diagnostyki bakteriologicznej, szczególnie w badaniu materiału  z ran czy ropni, zbudziło pewne zdarzenie.

[Czytaj dalej…]