Ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach (RET-He) wyznacznikiem jakości erytropoezy

Pomiar liczby retikulocytów jest szybkim parametrem „ilościowym” erytropoezy w szpiku. Ponadto w przypadku niedoboru żelaza, retikulocyty stają się pierwszymi komórkami wykazującymi anemię. Z tego powodu, oprócz oceny ilościowej, ważne jest określenie czy nowo utworzone krwinki czerwone będą prawidłowo spełniać swoją funkcję. Jest to możliwe dzięki parametrowi RET-He, odzwierciedlającemu średnią zawartość hemoglobiny w retikulocytach (wyrażoną w pg). Pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach oznacza:
● możliwość oceny aktualnej podaży żelaza dla erytropoezy i tym samym oceny „jakości” nowo utworzonych komórek,
● zdolność do rozpoznania zmiany statusu żelaza o wiele wcześniej niż poprzez pomiar zawartości hemoglobiny w dojrzałych krwinkach czerwonych,
● możliwość oceny zmiany stanu niedokrwistości.

RET-He dostarcza informację o aktualnej dostępności biologicznej żelaza dla erytropoezy – niska wartość oznacza brak żelaza lub brak dostępności biologicznej żelaza do erytropoezy. Na analizowany parametr nie ma wpływu obecność lub nieobecność stanu zapalnego oraz nie występuje zmienność dobowa.

Wykorzystanie RET-He

[Czytaj dalej…]