deoksyhemoglobina

Deoksyhemoglobina stanowi część hemoglobiny zdolną do wiązania tlenu i tym samym tworzenia oksyhemoglobiny. Jest także nazywana hemoglobiną zredukowaną.

Jest używana w diagnostyce sinicy, zwłaszcza, gdy nie jest widoczna gołym okiem. Ale podniesiona jest w stanach cukrzycy typu I, hemoglobinopatiach i miażdżycy.

Czy ktoś ma więcej informacji na temat tej hemoglobiny ?

Hb F – hemoglobina płodowa

W czasie ciąży organizm matki jest odpowiedzialny za dostarczanie tlenu i usuwanie dwutlenku węgla z organizmu dziecka. Aby mogło to mieć miejsce niezbędny jest pełen kontakt zapewniany przez łożysko oraz taki przekaźnik tlenu, który zapewni odbiór pierwiastka z cząsteczki „dorosłej” hemoglobiny. W toku ewolucji ssaki nabyły zdolność syntezy unikalnej formy hemoglobiny – płodowej (Hb F). Cząsteczka Hb F zbudowana jest z dwóch łańcuchów alfa oraz dwóch łańcuchów gamma (α2 γ2). Dzięki takiej budowie ma większe powinowactwo do tlenu niż Hb A i może „zabierać” go hemoglobinom organizmu dorosłego. Ma także mniejsze powinowactwo do dwutlenku węgla, przez co jest on łatwo usuwany z organizmu płodu poprzez związanie z cząsteczką Hb A. Hemoglobina F w okresie życia płodowego jest produkowana dzięki ekspresji genów γ-globin. Owe geny wywodzą się z 5 kilobazowego (kbp) powtórzenia tandemowego.

[Czytaj dalej…]

Ciekawe komórki – część 6

Limfocyty w mononukleozie 

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi.

Ciekawe komórki – część 5

Limfocyty białaczki włochatokomórkowej

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi.

Ciekawe komórki – część 4

Prolimfocyty

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi.

Ciekawe komórki – część 3

Białaczka promielocytowa. Pałki Auera w promielocytach.

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi

Ciekawe komórki – część 2

Blasty

Komórki możemy oglądać dzięki Pani Ewie Wójcik i Maćkowi Smutkowi

Ciekawe komórki – Plazmocyty płomieniowate

1 kwietnia 2016 roku, Pani Ewa Wójcik (osoba, która czyta szpiki w naszym laboratorium), znalazła bardzo interesujące komórki. Określiła je jako plazmocyty płomieniowate.
Komórki płomieniowate występują u chorych z niewydzielającą postacią szpiczaka plazmocytowego. Charakteryzują się niezdolnością do wydzielania z cytoplazmy wytworzonego białka monoklonalnego. Z tego powodu w surowicy i moczu chorych brak jest białka M.
Nazwa komórki wywodzi się z charakterystycznego wyglądu komórek spowodowanego obecnością w cytoplazmie kwasochłonnej bezpostaciowej substancji odpowiadającej zmagazynowanemu w komórce niewydzielonemu białku M.
Komórki płomieniowate wyglądają tak: