Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – kontrole idealne

Jakie stężenie hemoglobiny powinno być w próbkach materiału kontrolnego ?

UWAGA OGÓLNA : W praktyce klinicznej najważniejsza jest jakość metod analitycznych przy wartościach, przy których podejmowane są decyzje medyczne (decyzje o wdrożeniu leczenia, przeprowadzeniu operacji itp.). Dlatego konieczne jest kontrolowanie jakości metod pomiarowych w tych ważnych medycznie punktach. Należy zastanowić  się nad tym, jakie stężenia hemoglobiny są w danym laboratorium ważne z praktycznego punktu widzenia. Może okazać  się bowiem, że istotne jest kontrolowanie metody na poziomie:

[Czytaj dalej…]

Rutynowe oznaczanie ilości płytek krwi

Oznaczanie płytek krwi metodą impedancyjną – elementy morfotyczne rozróżniane są jedynie na podstawie objętości.  Najczęściej interferują : płytki olbrzymie, fragmentocyty, mikrocyty i agregaty płytkowe.

Oznaczanie płytek krwi metodą optyczną – wybarwianie RNA płytek przy pomocy barwnika fluorescencyjnego. Płytki zliczane są w oparciu o aktywność fluorescencyjną oraz objętość.( Interferencja lipidów-  w metodzie optycznej nie interferują. Lipidy mogą interferować w przypadku oznaczeń w leukocytów). Metoda ta służy do wykrywania płytek olbrzymich, przy anemii mikrocytarnej i w przypadku obecności fragmentocytów.

Oznaczanie płytek met fluorescencyjna – fluorescencyjna cytometria przepływowa z użyciem lasera półprzewodnikowego (IPF% – frakcja niedojrzałych płytek). Zgodnie z opinią producenta duża dokładność zliczania gł przy niskich wartościach (do 50×103/μL).

Żadna z metod nie poradzi sobie z satelitaryzmem płytek.

Jedno z laboratoriów na swojej stronie internetowej daje taką propozycje pacjentom – „Płytki krwi (manualnie). Ocena ilości i funkcji płytek, przydatna w rozpoznawaniu zaburzeń ich liczby; diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych.” .

Jakie jest Wasze zdanie na temat weryfikacji liczby płytek metodą Fonio lub zliczenia w komorze?

Według mnie  jak najbardziej należy oglądać rozmazy krwi pod kątem oceny wyglądu, wielkości , ewentualnych interferencji (fragmentocyty, zanieczyszczenia),  ale liczenie pod mikroskopem ilości płytek wiąże się zbyt dużym błędem. Jeszcze na dodatek walidacja metody manualnej. Wyliczenie np. błędu całkowitego, który musi być dużo większy niż w przypadku oznaczeń na aparacie. A jakie jest Wasze zdanie? Liczycie płytki met. manualną?

Poniżej podaję ciekawy link n temat wskaźników płytkowych

http://dolinabiotechnologiczna.pl/nowe-doniesienia/diagnostyka-nowosci/obecny-stan-wiedzy-na-temat-przydatnosci-wskaznikow-plytkowych-w-diagnostyce/?print=pdf

Krew z kranu

Rocznie w Polsce wykonuje się ponad milion pobrań krwi i/lub jej składników. Mimo rozpisywanych raz po raz programów samowystarczalności w brakującą krew zaopatrujemy się u naszych południowych sąsiadów. Czynnych honorowych krwiodawców raczej ubywa niż przybywa. Bycie dawcą pociąga za sobą konsekwencje. To piękny i cenny dar, trzeba jednak pamiętać o swoim zdrowiu.

[Czytaj dalej…]

Nowe szkolenie hematologiczne – w Łodzi – Grzegorz Lewandowski

Grzegorz Lewandowski, którego chyba wszyscy znacie zaprasza na swoje szkolenie:

Zapraszam wszystkich Kolegów na jednodniowe szkolenie: tym razem kalendarzowo będzie ono miało miejsce 1 KWIETNIA 2017 roku.

Spotykamy się, jak zwykle, w sobotę, a 1 kwietnia to przełomowe połączenie ze sobą marca i kwietnia.

Zapraszam wszystkich Kolegów do zapisywania się na szkolenie.

 

Program szkolenia kwietniowego

 

9.00 – 10.00 Badania cytogenetyczne w hematologii

10.15 – 12.15 Limfopoeza prawidłowa i patologiczna

12.15 – 12.30 przerwa

12.30 – 13.30 Mastocytoza

13.40 – 14.40 Nowotwory mieloproliferacyjno/mielodysplastyczne

14.50 – 15.30 Rzadkie niedobory osoczowych czynników krzepnięcia krwi

15.40 – 17.00 Małopłytkowości

17.00 zakończenie szkolenia

 

zapisy i informacje: szpikerman@wp.pl

ilość uczestników: max. 20 osób

koszt inwestycji w siebie: 170 złotych

zapisy do 25 marca

ze względu na objętość tematyczną i zakres poruszanych problemów czas zakończenia szkolenia może przesunąć się o 1 godzinę do 18.00

zapraszam, Grzegorz Lewandowski

[Czytaj dalej…]