szkolenie – hemostaza w praktyce

Hemostaza w praktyce
prowadzący Paweł Kozłowski
termin 10- 13 lipca 2019
plan szkolenia – 36 godz
fizjologia układu hemostazy – hemostaza pierwotna, osoczowe czynniki krzepnięcia krwi, osoczowe inhibitory, układ fibrynolizy;
metody stosowane w oznaczaniu podstawowych i specjalistycznych parametrów układu hemostazy – ich zalety i ograniczenia;
wpływ leków na badania układu hemostazy;
skazy krwotoczne – podział i rola diagnostyki laboratoryjnej w ich wykrywaniu, AIH jako przykład skazy krwotocznej o podłożu autoimmunizacyjnym;
trombofilia – definicja, rodzaje, testy laboratoryjne, zespół antyfosfolipidowy jako przykład trombofilii o podłożu autoimmunizacyjnym;
mechanizm DIC, TIC, hiperfibrynolizy;
immunohemostaza – wzajemne oddziaływanie układu immunologicznego i układu hemostazy na przykładzie sepsy;
zapisy:

Proszę wypełnić poniższe dokumenty i składać na podany adres.

Niezbędne załączniki do pobrania pod poniższym linkiem:
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/profesjonalny_diagnosta_laboratoryjny,5,1445.html

2 Comments

Dodaj komentarz