Diagnostyka nowotworów – techniki elektroforetyczne w teorii i w praktyce

Diagnostyka nowotworów

Techniki elektroforetyczne w teorii i praktyce.

Terminy:

Sandomierz: 10-13 kwietnia 2019 r.

Rzeszów: 15-18 maj 2019 r.

Kazimierz Dolny: 11-14 września 2019 r.

Lublin: 23-26 październik 2019 r.

 

Osoby zgłaszające się na poniższy kurs proszone są od dopisanie nazwy kursu: Diagnostyka nowotworów – Techniki elektroforetyczne w teorii
i praktyce.

 

Wykładowcy: Maciej Korpysz1,2, Jarosław Materski2

 

Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie1

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej2                                                                        

 

 1. Omówienie przyczyn hipo-, hiper- oraz dysproteinemii.

 

 1. Charakterystyka wybranych białek specyficznych (ostrej fazy, transportowych i magazynujących).

 

 1. Elektroforeza białek surowicy – proteinogram (technika analityczna – wprowadzenie, pobieranie materiału biologicznego, transport, przechowywanie, analiza elektroforetyczna, typy rozdziałów, zastosowanie techniki).

 

 1. Charakterystyka poszczególnych frakcji białkowych uzyskanych
  w rozdziałach elektroforetycznych – interpretacja wyników, powiązania pomiędzy składowymi poszczególnych frakcji – stan zapalny, przewlekły stan zapalny, marskość wątroby, zespół nerczycowy, niedożywienie, gammapatie mono i poliklonalne.

 

 1. Rozdział elektroforetyczny białek moczu. Powody wykonania analizy oraz strategia działania w analizie moczu.

 

 1. Immunofiksacja białek surowicy i moczu – badanie białek monoklonalnych (podstawy teoretyczne reakcji antygen-przeciwciało oraz zastosowanie jej w detekcji białek monoklonalnych).

 

 1. Rozdział białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej oraz zastosowanie badania immunotypowania. Immunofiksacja oraz immunotypowanie – charakterystyka / różnice i podobieństwa, strategia postępowania w analizie białka monoklonalnego. Depolimeryzacja form złożonych. Rodzaje reakcji depolimeryzacji.

 

 1. Krioglobuliny – oznaczanie / klasyfikacja, opis strategii postępowania z badanym pacjentem i jego próbką krwi.

 

 1. Pozostałe zastosowanie technik elektroforetycznych:
 • wykrywanie białka monoklonalnego w moczu (Bence-Jonesa),
 • różnicowanie typów białkomoczu (rozdziały białek na podłożu z dodatkiem SDS – rozdział białek we względu na ich masę cząsteczkową)
 • badanie PMR (izoelektrogniskowanie, immunofiksacja), pozostałe oznaczenia PMR
 • rozdział lipoprotein, apolipoprotein metodą rakietową, rozdział izoenzymów LDH, ALP, CK,
 • oznaczanie HbA1c metodą kapilarną (rekomendacje IFCC oraz NGSP). Różnice i podobieństwa oznaczania HbA1c metodą elektroforezy kapilarnej i HPLC.
 • oznaczanie metodą kapilarną parametrów: Hb (talasemie/hemoglobinopatie), CDT (formy sialowe transferyny),
 • analiza wybranych parazytów metodą elektroforezy

 

 1. Aktualne kryteria diagnostyczne szpiczaka plazmocytowego i innych dyskrazji plazmocytowych.

 

 1. Szpiczak plazmocytowy – strategia oznaczania różnych parametrów pomocnych w diagnozowaniu i monitorowaniu schorzenia.

 

 1. Zastosowanie oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich (FLC) oraz par ciężki-lekki łańcuch immunoglobulin (HLC) w diagnostyce
  i monitorowaniu leczenia szpiczaka plazmocytowego.

 

 1. Omówienie najczęściej występujących zaburzeń w parametrach biochemicznych oraz morfologii krwi w przebiegu szpiczaka plazmocytowego.

 

 1. Interpretacja wyników elektroforezy oraz immunofiksacji – przypadki kliniczne (prezentacja oraz interpretacja wyników na przykładowych płytkach elektroforetycznych oraz IFE).

 

 1. Teoretyczny oraz praktyczny sprawdzian wiedzy na temat technik elektroforetycznych.

 Zapisy:

Niezbędne załączniki do pobrania pod poniższym linkiem:
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/profesjonalny_diagnosta_laboratoryjny,5,1445.html

 

One Comment

Dodaj komentarz