Kryształy leucyny w osadzie moczu

Kryształy leucyny mają kształt kulisty. Pod mikroskopem przedstawiają krążki o różnych rozmiarach, promienisto uwarstwione, co przypomina poprzeczny przekrój drzewa. Obecności kryształów leucyny często towarzyszą kryształy tyrozyny w tym samym osadzie oraz pozytywny test biochemiczny dla bilirubiny. Obserwuje się je w kwaśnym moczu. W przeciwieństwie do innych kryształów, nie występują w moczu fizjologicznym.

Można je spotkać w:

-ostrym żółtym zaniku wątroby,

-piorunującym ostrym zapaleniu wątroby typu B

-zaawansowanej marskości wątroby

-wrodzonych chorobach metabolicznych

-chorobie syropu klonowego – genetycznie uwarunkowana choroba metabolizmu aminokwasów: leucyny, izoleucyny, waliny

-zatruciu fosforem,

-białaczce

1L2L3L

Źródło : Atlas of Crystals found in acidic urine

Ewelina Zakrzewska 

Dodaj komentarz