Biżuteria noszona przez personel medyczny

Od pewnego czasu obserwuję stronę  www.ses.edu.pl prowadzoną przez  Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej. W zakładce konsultacje/ konsultacje pytania i odpowiedzi  znajdziemy ostatnią odpowiedź na pytanie dotyczące noszenia biżuterii przez personel medyczny.

http://www.ses.edu.pl/bizuteria-noszona-przez-personel-medyczny

Data:
piątek, 13 Kwiecień, 2018
Pytanie:

Bardzo proszę o opinię w sprawie zakazu używania przez personel OITM elementów biżuteryjnych typu łańcuszki ikolczyki. Czy jest zasadne wprowadzenie takiego ograniczenia?

Odpowiedź:

Obowiązujące wytyczne z zakresu profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych nie określają zasad noszenia biżuterii przez personel medyczny poza biżuterią noszoną na dłoniach. Jeżeli biżuteria tj. kolczyki czy łańcuszki nie ma kontaktu z pacjentem lub jego otoczeniem, to nie występuje ryzyko kontaminacji i przeniesienie zakażenia na innego pacjenta. Mogą tu mieś odniesienie tylko wytyczne/procedury dotyczące umundurowania/ubioru pracowników medycznych, które są określane przez daną placówkę medyczną.

Piśmiennictwo:

World Health Organization: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care. WHO Press Geneva, 2009.

Dodaj komentarz