Jaka jest wiedza pielęgniarek w zakresie pobierania materiału do badań?

https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/article/viewFile/PP.2015.0006/29099

Wiedza pielęgniarek w zakresie pobierana materiału do badań laboratoryjnych.

STRESZCZENIE
Wstęp. Diagnoza kliniczna składa się z kilku etapów: wywiadu, badania fizykalnego, a także z badań diagnostycznych, wśród których najczęściej wykonywane są badania analityczne. Wyniki badań analitycznych mają istotny wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta, dlatego ważne jest profesjonalne przygotowanie personelu pielęgniarskiego i przestrzeganie obowiązujących procedur w tym zakresie.
Cel. Celem pracy była ocena wiedzy pielęgniarek w zakresie pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych.
Materiały i metody. Badaniem objęto 188 pielęgniarek zatrudnionych w dwóch wybranych szpitalach województwa małopolskiego. Do zebrania danych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Badane pielęgniarki prezentowały dostateczny poziom wiedzy na temat zasad pobierania materiału biologicznego od pacjenta. Zdecydowana większości badanych wiedzę w tym zakresie uzyskała w ramach samokształcenia i szkoleń wewnątrzszpitalnych. Osoby z wykształceniem magisterskim oraz uczestniczące w szkoleniach z zakresu pobierania materiału do badań biologicznych uzyskały istotnie statystycznie więcej punktów z pytań oceniających ich wiedzę w porównaniu z pozostałymi uczestnikami badania. Pielęgniarki dostrzegały potrzebę uczestnictwa w szkoleniach wewnątrzzakładowych prowadzonych przez pracowników laboratorium.
Wnioski. Badane pielęgniarki, mimo że deklarowały znajomość zasad obowiązujących podczas pobierania materiału biologicznego, uzyskały dostateczny wynik z pytań oceniających poziom ich wiedzy. Wyrażały chęć podnoszenia kwalifikacji w tym obszarze.
Tabela 1. Wiedza badanych w zakresie pobierania materiału biologicznego na badania laboratoryjne
Zakres pytania:
1. Zachowanie odpowiedniej kolejności probówek podczas pobierania krwi 82,5 {Odpowiedzi prawidłowe (%)} 17,5  {Odpowiedzi błędne (%)}
2. Wpływ zaciskania dłoni przy pobieraniu krwi na wynik badania 37,2 { Odpowiedzi prawidłowe (%)} 62,8  {Odpowiedzi błędne (%) }
3. Nakłucie żyły po 30–60 sek. od zastosowania środka dezynfekcyjnego 68,0{ Odpowiedzi prawidłowe (%)} 32,0   {Odpowiedzi błędne (%) }
4. Wpływ średnicy igły użytej przy pobieraniu krwi na wynik badania 67,8 { Odpowiedzi prawidłowe (%)} 32,2 5. Odpowiedzi błędne (%)
5. Możliwość wykorzystania krwi włośniczkowej do wszystkich badań laboratoryjnych 84,4{  Odpowiedzi prawidłowe (%)} 15,6  {Odpowiedzi błędne (%) }
6. Definicja arterializacji krwi włośniczkowej — jako miejscowe przekrwienie przeprowadzane przy użyciu środków fizycznych lub chemicznych 22,3 {Odpowiedzi prawidłowe (%)} 77,7  {Odpowiedzi błędne (%) }
7.Wpływ zmiany pozycji ciała chorego podczas pobierania krwi na wynik badania 29,0 {Odpowiedzi prawidłowe (%)} 71,0   {Odpowiedzi błędne (%)}
8.Wpływ pęcherzyków powietrza w kapilarach podczas pobierania krwi włośniczkowej do oznaczenia gazometrii na wynik badania 84,0 { Odpowiedzi prawidłowe (%) }   16,0 {Odpowiedzi błędne (%)}
9. Dobór środków ochrony osobistej przy pobieraniu materiału biologicznego do badań 54,3 {Odpowiedzi prawidłowe (%)} 45,7 { Odpowiedzi błędne (%)}

One Comment

  1. Wiola

    Po przeczytaniu tego streszczenia jestem zaskoczona aż tak optymistycznymi danymi potwierdzającymi wiedzę pielęgniarek. Śmiem twierdzić, że dużo jeszcze zrobić w tym temacie. Moje doświadczenia własne mówią, że choć często organizowałam szkolenia z zakresu pobierania pewnym systemem, to pielęgniarki dzwoniąc do nas lub pisząc zamówienie na probówki piszą, cytuję: „proszę o probówki zielone, różowe itd.” A co będzie jak zmieni się system pobierania z aspiracyjno-próżniowego na próżniowy??? Bez urazy dla pielęgniarek.

Dodaj komentarz